GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Betaald ouderschapsverlof en de CAO VO

dinsdag 20 september 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

Sinds 2 augustus 2022 is de Wet betaald ouderschapsverlof van kracht. Iedere werknemer in Nederland die in het eerste levensjaar van het kind ouderschapsverlof opneemt, heeft nu recht op een uitkering van 70% van het (maximum) dagloon voor maximaal negen weken, te verstrekken door het UWV. Voor ouders die een kind adopteren geldt het eerste jaar vanaf adoptie. Wat is in de CAO VO afgesproken over het betaald ouderschapsverlof?

Op 22 juni 2022 hebben sociale partners een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO VO 2022/2023. De nieuwe cao komt in de plaats van de verlengde CAO VO 2021 en treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 (met terugwerkende kracht). De CAO VO 2022/2023 loopt tot 1 mei 2023.

Bij een normbetrekking bestaat er recht op 830 uur ouderschapsverlof waarvan maximaal 415 uur betaald wordt. Sociale partners hebben afgesproken dat per 2 augustus 2022 het percentage van doorbetaling van de bezoldiging over maximaal 415 uur gedurende het eerste levensjaar van het kind wordt verhoogd naar 75% van de bezoldiging, onder verrekening van de wettelijke uitkering van het UWV op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof.

Het deel van de 415 uur dat niet wordt opgenomen gedurende het eerste levensjaar kan gedurende de drie levensjaren erna worden opgenomen tegen de oude voorwaarden. De overige voorwaarden van de regeling in de CAO VO blijven gelden.

Bekijk voor de gemaakte afspraken het onderhandelaarsakkoord CAO VO 2022-2023.

Op de hoogte blijven?
Wilt u een melding ontvangen als de nieuwe cao-teksten beschikbaar zijn? Wilt u op de hoogte blijven van het laatste cao nieuws? En altijd de actuele arbeidsvoorwaarden bij de hand hebben? Download de CAO VO-app.