GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte: vraag het tijdig aan

dinsdag 31 maart 2020 |

Op 1 april 2020 treedt de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid in werking. Met deze compensatieregeling kunnen werkgevers de transitievergoeding die is betaald aan werknemers die na twee jaar ziekte zijn ontslagen, gecompenseerd krijgen. Vraag de compensatie tijdig aan!

Vraag op tijd de compensatie aan
De datum van de betaling van de transitievergoeding bepaalt tot wanneer werkgevers compensatie kunnen aanvragen:

  • Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kan de compensatie tot en met 30 september 2020 aangevraagd worden.
  • Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet de aanvraag gedaan zijn binnen 6 maanden nadat de transitievergoeding is betaald.

De compensatie transitievergoeding kan aangevraagd worden via het werkgeversportaal van UWV.

Voorwaarden compensatie
Voor het aanvragen van de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
  • De werkgever betaalde hem een transitievergoeding.

Zie voor meer informatie de website van het UWV.