GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Kamerbrief toekenning subsidie IML

woensdag 8 september 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Demissionair Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de adviezen van de Commissie IML over de subsidieregeling Incidentele Middelen Leerlingendaling VO 2020-2025 (IML). Het adviesrapport van de Commissie IML en een overzicht van de toegekende subsidie stuurt hij mee met de Kamerbrief.

Er zijn 38 aanvragen voor de subsidieregeling 'Incidentele Middelen Leerlingendaling VO 2020-2025' (IML) gehonoreerd. Met de subsidie kunnen de regio’s binnen vier jaar hun plannen uitvoeren voor een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod. Voorwaarde is dat schoolbesturen hierin gezamenlijk actie moeten ondernemen.

Krimp
Er is sprake van een forse daling in het aantal leerlingen. De oorzaak hiervan is, dat er in het begin van deze eeuw steeds minder kinderen zijn geboren. In veel plaatsen neemt het aantal leerlingen af met 10 tot 30 procent. Minister Slob geeft aan dat voor het behoud van de onderwijskwaliteit het van belang is dat schoolbesturen samenwerken in plaats van te concurreren.

Lees meer over dit onderwerp in het dossier Krimp >>

Beoordeling subsidieaanvraag
Om een subsidietoekenning te bemachtigen moesten schoolbesturen plannen opstellen over hoe ze de komende vijf jaar in hun omgeving willen inspelen op de dalende leerlingenaantallen. Regio’s die te maken hebben met een leerlingendaling van meer dan tien procent over vijf jaar, konden maximaal €700.000 aanvragen voor het in vier jaar uitvoeren van het plan.

Een onafhankelijke commissie heeft de plannen beoordeeld. Op basis van de adviezen van deze commissie heeft de minister 38 aanvragen toegekend. Elf aanvragen zijn afgewezen. De commissie pleit ervoor dat er ook aandacht komt voor de regio’s die geen subsidie hebben gekregen en dat regio’s met elkaar goede voorbeelden uitwisselen.

Voorbeelden van de ingediende plannen zijn:

  • Zuid-West Fryslân: Inrichting van een virtuele campus waar leerlingen van diverse scholen samen vakken kunnen volgen die vanwege bijvoorbeeld een beperkte interesse niet op afzonderlijke scholen kunnen worden gegeven.
  • Epe en Heerde: Samenwerking van openbaar en christelijk onderwijs, zowel bij het geven van lessen als op het gebied van personeel, schoolgebouwen en administratie.
  • Maastricht: Samenwerken van vrijwel alle middelbare scholen en hun besturen bij het opnieuw vormgeven van het onderwijsaanbod in hun regio. Zij bepalen samen welke locaties blijven bestaan, waar nieuwe gebouwen worden neergezet en welke lessen waar worden aangeboden.

Lees de kamerbrief met het advies >>
Bekijk de lijst met deelnemende scholen IML >>