GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Meer mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking tussen mbo en vo

donderdag 30 april 2020 |

Het wetsvoorstel 'Bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs' geeft meer ruimte aan mbo-instellingen en vo-scholen om bestuurlijk samen te werken. Zo kunnen de gevolgen van dalende leerlingen- en studentenaantallen in het beroepsonderwijs worden opgevangen en kan de inhoudelijke aansluiting tussen praktijkonderwijs, vbo en mavo, en mbo worden versterkt.

In dit wetsvoorstel wordt onder meer de zogeheten ‘verticale scholengemeenschappen’ geregeld. Dit wilt zeggen dat alle aoc’s en vakinstellingen met vo-scholen worden omgevormd tot verticale scholengemeenschappen, waarbij het mbo-deel van aoc’s en vakinstellingen voortaan wordt aangeduid als 'beroepscollege'. Andere maatregelen gaan over de samenwerking tussen mbo-instellingen onderling.

Het eenvoudiger maken van bestuurlijke samenwerking in de regio moet bijdragen aan het in stand houden van een divers en toegankelijk aanbod van kwalitatief goed beroepsonderwijs in de regio. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2022.

Sinds 17 april 2020 is het mogelijk om te reageren op dit wetsvoorstel via een internetconsultatie.

Bron: VO-raad