GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Meest betrokken en emotioneel veeleisende beroepen in 2018

donderdag 9 april 2020 | Veilig en vitaal werken

Cijfers van de Nationale EnquĂȘte arbeidsomstandigheden (NEA) laten zien dat werknemers in pedagogische beroepen in 2018 het vaakst van alle beroepen emotioneel betrokken raken bij hun werk. Daarbij ervaren zij het werk bovengemiddeld vaak als veeleisend. Voor zorg- en welzijnsberoepen geldt dit nog vaker.

De NEA is een internetenquĂȘte uitgevoerd door het CBS en de TNO. In 2018 is deze afgenomen onder bijna 63 duizend werknemers van 15 tot 75 jaar die in Nederland werken. Zij krijgen vragen over onder andere arbeidsomstandigheden, -ongevallen, -verhoudingen, -voorwaarden, en werkinhoud. Er wordt specifiek gevraagd naar de mate van emotionele betrokkenheid en veeleisendheid van de werkzaamheden.

Emotioneel betrokken
Onder leerkrachten in het basisonderwijs is het aandeel dat aangeeft vaak of altijd emotioneel betrokken te raken bij het werk het hoogst van alle onderzoeksgroepen. Zij scoren bijna 39% ten opzichte van het gemiddelde (15%). Deze groep leerkrachten staat in de hele onderzoeksperiode (2014-2018) aan de top als het gaat om emotionele betrokkenheid.

Docenten die lesgeven in algemene vakken in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs raken ook bovengemiddeld emotioneel betrokken. Zij staan op een tweede plek met 33% van de medewerkers die aangeven vaak of altijd emotioneel betrokken te raken bij het werk. In deze groep ligt de betrokkenheid van vrouwen met 36% hoger ten opzichte van mannen (29%). Daarnaast is de betrokkenheid bij docenten met beroepsgerichte vakken in het vo en mbo met 29% ook hoog evenals bij docenten in het hoger onderwijs en hoogleraren met 27%.

Emotioneel veeleisend
In 2018 vonden werknemers in zorg- en welzijnsberoepen, zoals psychogen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen, en medewerkers van politie en brandweer hun werk het vaakst emotioneel veeleisend. De exacte cijfers zijn terug te vinden op de website van het CBS. De tien beroepsgroepen die hun werk het vaakst emotioneel veeleisend ervaren, komen voor op de lijst van cruciale beroepsgroepen, die sinds het uitbreken van COVID-19 door de overheid is opgesteld. Het gaat dan om beroepen in de zorg, politie en brandweer en het onderwijs.

Emotioneel veeleisend werk speelt een rol in het optreden van gezondheidsklachten en verzuim. Uit eerder onderzoek blijkt al dat het ziekteverzuim in de gezondheids- en welzijnszorg het hoogst ligt.

Bron: CBS.