GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Mentoren gezocht

dinsdag 4 oktober 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Om toekomstige zij-instromers beter te laten landen in de schoolorganisatie is Voion op zoek naar mentoren. Werken er in uw school leraren met een verleden als zij-instromer of langstudeerder? Hebben ze gedurende het schooljaar 2022-2023 ongeveer 40 uren beschikbaar om nieuwe zij-instromers of langstudeerders te begeleiden? Dan zijn wij op zoek naar hen.

Onderzoek laat zien dat goede begeleiding vanuit eigen ervaring de meest genoemde succesfactor is als het gaat om zij-instroom of de aanpak van langstuderen. Voion start daarom een project om een soepele overgang van bedrijfsleven naar het onderwijs te realiseren. In het project worden mentoren, ervaringsdeskundigen waar het om zij-instroom gaat en werkzaam op een vo-school, gekoppeld aan nieuwe zij-instromers die in het schooljaar 2022-2023 starten. De begeleiding van de nieuwe zij-instromers is specifiek gericht op het vertrouwd raken met de onderwijscultuur om onnodige uitval te voorkomen.

Worden uw zij-instromers en oud-langstudeerders mentor?
Werken er in uw organisatie zij-instromers of oud-langstudeerders? Attendeer hen dan op dit project. In de flyer Word mentor! staat alle informatie over het project en wat het inhoudt om mentor te zijn. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Voion via info@voion.nl. 

Ondersteuning
Uiteraard krijgen de mentoren ondersteuning vanuit Voion. Eind oktober starten we met een online kick-off bijeenkomst voor mentoren. Tijdens deze bijeenkomst bereiden we ze voor zodat ze precies weten wat er van ze verwacht wordt.

Monitoring en evaluatie
Voion zal het gehele mentoringtraject monitoren en evalueren. De vraag of de extra geboden begeleiding en intervisie in de behoefte van de zij-instromers voorziet, staat hierbij centraal. De uitkomsten zullen we samen met de ervaringen (in de vorm van een praktijkverhaal) breed met de sector delen.