GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Onderzoek naar Staat van de Medezeggenschapsraad

donderdag 24 november 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Om een breed beeld te krijgen van de medezeggenschapsraden in de po- en vo-sector zijn het LAKS, Ouders en Onderwijs en de Vereniging Openbaar Onderwijs gestart met ‘De Staat van de Medezeggenschapsraad’. Ze onderzoeken wat goed gaat op gebied van medezeggenschap en wat er verbeterd kan worden.

Bent u lid van de MR, GMR, OPR of deelraad in het onderwijs? Vul dan de vragenlijst in! Dit kost u ongeveer 15 minuten.

De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in een rapport ‘De Staat van de Medezeggenschapsraad’ en dienen als nulmeting. Het is de bedoeling dat dit onderzoek elke twee jaar plaatsvindt, zodat ook op langere termijn kan worden gekeken naar de staat van de medezeggenschap en (G)MR's en naar ontwikkelingen en aandachtspunten op dit terrein. Kennis hierover kan als goede basis dienen om blijvend te werken aan het verder versterken van de medezeggenschap op scholen.

Invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten en kan tot en met 18 december aanstaande. Het onderzoek is gericht op leden van alle medezeggenschapsorganen in het funderend onderwijs.