GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Regionale data bevoegd, onbevoegd en benoembaar gegeven lessen

woensdag 9 november 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Gemiddeld wordt 88 procent van de lessen in het voortgezet onderwijs gegeven door een leraar die daarvoor over de juiste papieren beschikt. Ruim 8 procent van de lessen wordt door leraren gegeven die benoembaar zijn, en iets minder dan 4 procent door leraren die niet bevoegd zijn. Benieuwd naar de cijfers voor uw regio? Regio in beeld is verder uitgebreid met het percentage bevoegd, benoemd en onbevoegd gegeven lesuren in de verschillende regio’s.

De percentages zeggen iets over de praktische uitwerking van het lerarentekort, namelijk hoeveel moeite het kost om de lessen door bevoegde leraren te laten geven. Iemand is bevoegd als hij over de juiste papieren beschikt voor de lesuren die hij geeft. Beschikt hij daar niet over, dan geeft hij onbevoegd les. Er zijn echter wel een aantal wettelijk geregelde uitzonderingen. Vaak betreft dit situaties waarin iemand nog in opleiding is maar wel lesgeeft. In dergelijke gevallen is sprake van benoembaar gegeven lesuren.

Het aandeel bevoegd gegeven lessen verschilt per regio, en hangt (mede) samen met de mate waarin er in de regio sprake is van een tekort aan leraren. In sommige regio’s worden meer lessen dan gemiddeld door bevoegde leraren gegeven. Zo worden in Limburg relatief veel lessen bevoegd gegeven. In Midden-Limburg is dit percentage het hoogst, namelijk ruim 94 procent.

In andere regio’s heeft men meer moeite om bevoegde leraren voor de klas te krijgen. Vooral in Zuid-Holland-Zuid worden relatief weinig lessen bevoegd gegeven, namelijk zo’n 84 procent. In deze regio worden juist relatief veel lessen door benoembare docenten gegeven. In Gorinchem ligt dit percentage op ruim 15 procent.