GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Shift happens - financials in het onderwijs

woensdag 27 juni 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Het voortgezet onderwijs in de regio Utrecht heeft dringend behoefte aan nieuwe leraren. Tegelijkertijd maken ontwikkelingen in de financiële sector juist dat medewerkers op zoek gaan naar nieuw carrièreperspectief. Met het project ‘Shift happens’ hopen Hogeschool Utrecht en een aantal schoolbesturen (oud-)medewerkers uit de financiële sector warm te maken voor een baan in het onderwijs.

De toenemende automatisering zorgt ervoor dat bij banken en verzekeraars minder medewerkers nodig zijn. Daarnaast is er een ontwikkeling waarin medewerkers openstaan voor een meer flexibel en hybride carrièrepad. “Maar liefst veertig procent van de beroepsbevolking heeft interesse in werken in het onderwijs. Dit biedt kansen voor het onderwijs in de regio Utrecht”, aldus Michiel Heijnen van Hogeschool Utrecht. Als projectleider van ‘Shift happens – financials in het onderwijs’ probeert hij financials te stimuleren om te kiezen voor een baan in het onderwijs. Dat doet hij samen met de Nuovo Scholengroep, CVO groep en Cals College. Ook het mobiliteitscentrum Utrecht (UWV Werkbedrijf) is bij het project betrokken.

Voorlichting en oriëntatie
Samen organiseerden de betrokken partijen eind maart een eerste voorlichtingsbijeenkomst voor de financials. Daar gaven zij uitleg over werken in het onderwijs: wat houdt het in, welke kennis, vaardigheden en ervaring heb je nodig en hoe kan de huidige werkgever je begeleiden naar een nieuwe baan in het onderwijs? Michiel: “Er kwamen zo’n negentig geïnteresseerden naar de bijeenkomst. Een mooie opkomst, al is het natuurlijk nog even afwachten hoeveel daarvan echt serieus interesse tonen. We zijn nu bezig met het organiseren van oriëntatiedagdelen, waar we met potentiële kandidaten in gesprek gaan. We bieden hen na de zomer ook de mogelijkheid om een week mee te lopen op een school, om een goed beeld te krijgen van werken in het onderwijs.”
 
Gepersonaliseerd maatwerktraject
Kandidaten die na het oriëntatietraject daadwerkelijk aan de slag willen in het onderwijs, kunnen een gepersonaliseerd maatwerktraject volgen. Daarvoor krijgen zij eerst een uitgebreide intake en een assessment om kennis, vaardigheden, competenties en motivatie in kaart te brengen. Michiel: “Omdat een opleidingstraject via zij-instroom alleen mogelijk is als de kandidaat een baan in het onderwijs heeft, organiseren we daarnaast speeddates om scholen en kandidaten aan elkaar te koppelen. De vertrekkende werkgevers spelen ook een rol in het traject: als zij goede afspraken kunnen maken met de scholen over de financiering van de opleiding, is het voor scholen aantrekkelijker om met kandidaten in zee te gaan. Zo willen we uiteindelijk zo’n dertig financials omscholen tot bevoegd leraar. Bovendien werken we aan een handreiking voor andere regio’s en sectoren. Want deze aanpak verdient het om ook op andere plekken uitgerold te worden.”

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs
Het project ‘Shift happens – financials in het onderwijs’ ontvangt cofinanciering vanuit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion. De regeling is bedoeld voor goede, regionaal georiënteerde initiatieven die samenwerking in de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken bevorderen. De eerste acht projecten zijn toegekend in april 2018 en lopen tot einde schooljaar 2018/2019.