GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Uitvoering compensatieregeling gewijzigd

dinsdag 28 januari 2020 |

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de transitievergoeding als zij een werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is. De uitvoering van deze compensatieregeling is gewijzigd. In dit artikel leest u de drie belangrijkste punten.

Het tweede maximum vervalt
Dit betekent dat het loon dat de werknemer tijdens de eerste 2 jaren van zijn ziekte heeft ontvangen, niet van invloed is op de hoogte van de compensatie. Dat geldt ook voor al ontvangen uitkeringen of subsidies. Of de betaalde transitievergoeding helemaal wordt gecompenseerd, hangt af van de andere voorwaarden van de compensatieregeling.

Beëindigen slapend dienstverband
Werkgevers moeten meewerken aan het verzoek van werknemers om een slapend dienstverband te beëindigen. Dat heeft de Hoge Raad in november 2019 bepaald (zie ook de casus in het SZ-bulletin van 29 januari 2020). Als de werkgever in zo'n situatie een transitievergoeding heeft betaald, kan hij compensatie krijgen. Heeft hij met zijn werknemer uiterlijk 31 december 2019 in een vaststellingsovereenkomst afgesproken om het (slapende) dienstverband te beëindigen? En heeft de werkgever de transitievergoeding berekend met de regels van voor 2020? Dan gelden de oude regels ook voor het bepalen van de hoogte van de compensatie.

UWV soms langer nodig voor een beslissing
UWV heeft ook in de volgende situatie maximaal 6 maanden de tijd voor een beslissing: de werkgever heeft de werknemer na 2 jaar ziekte op of na 1 april 2020 nog in dienst, terwijl de arbeidsovereenkomst uiterlijk op 31 maart 2020 beëindigd had kunnen worden.

Bron: uwv.nl