GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

UWV mag voorschot niet verhalen op eigenrisicodrager

maandag 28 november 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

De systematiek van de Wet WIA maakt het niet mogelijk dat voorschotten op een WGA-uitkering aan de eigenrisicodragende werkgever worden toegerekend en, in het verlengde daarvan, worden verhaald. De Wet WIA voorziet niet in de expliciete wettelijke grondslag die daarvoor nodig is. De op 1 januari 2022 in werking getreden Verzamelwet SWZ 2022 maakt dit niet anders. Dat oordeelde recent ook de Rechtbank Midden-Nederland.

Het UWV heeft geen wettelijke grondslag om een WGA-voorschotnota te verhalen op de eigenrisicodrager. Een WGA-voorschotnota is een belastend besluit, dus het UWV moet een wettelijke grondslag aanwijzen waarop ze haar vordering baseert. Dat kan het UWV echter niet, omdat hierover in de WIA niets is bepaald. Uit de wetsgeschiedenis blijkt ook niet dat een voorschot tot de risicosfeer van een werkgever behoort.

Zie ook de Vraag en antwoord: Mag ik als eigenrisicodrager voor de ZW en WGA de premie verhalen op mijn werknemer?