GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers van start

maandag 28 november 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

Op 1 oktober 2022 is het UWV begonnen met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. In de meeste gevallen worden zij niet langer door een verzekeringsarts beoordeeld om in aanmerking te kunnen komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Het is een van de maatregelen die minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs aankondigde. Het doel? Een actie om de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen van het UWV te minimaliseren.

Hoe werkt de vereenvoudigde beoordeling voor een WIA-uitkering?
Werknemers die 2 jaar ziek zijn kunnen in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Normaliter betekent dit dat ze een sociaal-medische beoordeling krijgen door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige.

De vereenvoudigde beoordeling houdt in dat mensen die de grens van 2 jaar ziekte bereiken tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 en dan 60 jaar of ouder zijn, alleen beoordeeld worden door een arbeidsdeskundige. De beoordeling gebeurt op basis van schriftelijke informatie, bijvoorbeeld op basis van het re-integratieverslag van de werkgever. Als ze recht hebben op een WIA-uitkering, krijgen ze in principe altijd het maximale bedrag dat ze aan een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) kunnen krijgen (WGA 80-100%), tenzij ze nog werken en minder dan 35% inkomensverlies hebben (de grens om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering). In dat geval krijgen ze geen uitkering, zoals nu ook het geval is.

Wanneer de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat iemand helemaal geen mogelijkheden meer heeft om te werken, volgt er wel een sociaal-medische beoordeling door een verzekeringsarts om te bepalen of iemand volledig én duurzaam arbeidsongeschikt is en in aanmerking komt voor een (hogere) IVA-uitkering.

Toestemming werkgever en werknemer
In alle gevallen geldt dat werknemer en werkgever moeten instemmen met de vereenvoudigde beoordeling. Het blijft dus mogelijk om een WIA-beoordeling door een verzekeringsarts te vragen. Ook houden cliënten de mogelijkheid om in bezwaar te gaan, zoals bij elk ander besluit van het UWV.

Van belang is dat werkgevers niet met extra kosten te maken krijgen. Voor cliënten geldt bovendien dat ze ook actief re-integratiedienstverlening aangeboden krijgen door het UWV. De maatregel loopt vooralsnog tot en met 31 december 2023.

Let op:
Deze maatregel kan financieel nadelig uitvallen voor werknemers die een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een dekking bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid hebben. Deze verzekering keert niet uit als iemand een WGA-uitkering 80-100% krijgt en dit kan nadelig zijn voor iemand met een inkomen boven het maximum dagloon.