GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Verlenging subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort

donderdag 13 april 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort wordt verlengd met vijf maanden. Bestaande RAP-regio’s kunnen van 12 april tot en met 31 mei 2023 subsidie aanvragen voor het aanpakken van de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs. De minister stelt voor deze verlenging 7.726.987 euro subsidie beschikbaar.

Achtergrond
Schoolbesturen en lerarenopleidingen hebben sinds 2020 – naast de G4 –72 RAP-regio’s gevormd, om zo gezamenlijk de personeelstekorten aan te pakken. Om ervoor te zorgen dat er een soepele overgang ontstaat tussen deze RAP-subsidieregeling naar de bredere totstandkoming van onderwijsregio's wordt deze regeling met vijf maanden verlengd. Zo wordt de continuïteit van regionale samenwerking binnen de RAP-regio’s gewaarborgd.

Bestaande regio’s
Bestaande RAP-regio’s kunnen subsidie aanvragen voor de periode 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2023. Het is mogelijk om een bestaande regio uit te breiden met besturen/vestigingen, mbo-instellingen of lerarenopleidingen die nog niet eerder waren aangesloten bij de regio. Dit in aanloop naar de te vormen onderwijsregio’s.

Aanvragers
Aan de bestaande RAP-regio’s wordt door DUS-I een aanvraagformulier beschikbaar gesteld met vooraf ingevulde gegevens uit aanvraagronde 2022. De penvoerder kan deze gegevens - wanneer nodig - aanvullen of wijzigen.

Activiteiten
In het plan van aanpak kunnen zowel aanvullende en nieuwe activiteiten opgenomen worden als een continuering van de huidige activiteiten. Tevens wordt in het plan van aanpak opgenomen welke activiteiten worden verricht in de totstandbrenging of versterking van de samenwerking. Dit in aanloop naar de vorming van onderwijsregio’s.

Hoogte subsidiebedrag
Voor deze aanvraagronde is € 7.726.987 subsidie beschikbaar. Aangezien deze verlenging vijf maanden betreft, bedraagt de subsidie per RAP-regio ten hoogste vijf twaalfde deel van het toegekende bedrag voor de eerdere RAP-subsidie voor het schooljaar 2022-2023.

Subsidie aanvragen
Van 12 april tot en met 31 mei 2023 kan deze subsidie worden aangevraagd via het aanvraagformulier, dat de penvoerder per mail ontvangt van DUS-I. Uiterlijk op 7 augustus 2023 krijgt de aanvrager de beslissing van DUS-I te horen.

Meer informatie
Alle informatie over deze subsidie is te vinden in de subsidieregeling en de gewijzigde subsidieregeling.