GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Ziekteverzuim in 2019 verder toegenomen

donderdag 9 april 2020 | Veilig en vitaal werken

In 2019 is er een stijging zichtbaar van het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid. Dit was 4,4% in 2019 ten opzichte van 4,3% in 2018 en 3,8% in 2014. De zorg kent opnieuw het hoogste verzuim (5,7%). Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit de Kwartaalenquête Ziekteverzuim.

Het ziekteverzuim in 2019 was in het algehele onderwijs 5%. Uit cijfers van DUO blijkt het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs in 2018 5,6% te zijn. Dit is te lezen in het rapport van Voion over de Verzuimcijfers 2018 in het voortgezet onderwijs. In dit rapport is een uitsplitsing gemaakt naar personeelskenmerken en schoolkenmerken. In september 2020 volgen de cijfers van 2019.

In alle bedrijfstakken is er vanaf 2014 een toename van het ziekteverzuim met als uitzondering de financiële dienstverlening. Voor het voortgezet onderwijs wordt deze stijgende trend bevestigd door de cijfers van DUO die een stijging van 4,9% in 2014 naar 5,6% in 2018 in het voortgezet onderwijs laten zien. Deze cijfers zijn tevens te vinden in bovengenoemd rapport.

Griep, verkoudheid en psychische klachten
De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) laat zien dat van de werknemers die in 2018 ziek thuisbleven 44,1% griep of verkoudheidsklachten had. Psychische klachten, overspannenheid of burn-out werden in 7,2% van de gevallen genoemd. Dit is voor alle klachten een toename ten opzichte van 2014.

Duur van de klachten
Werknemers met psychische klachten verzuimen het hoogste aantal dagen, gemiddeld 59 werkdagen. Werknemers met hart- of vaatstelselklachten bleven gemiddeld 47 werkdagen thuis en met griep of verkoudheid 3 werkdagen.

Bron: CBS