GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Basissubsidie maatwerkregeling ventilatie weer opengesteld

maandag 23 januari 2023 | Veilig en vitaal werken

Er komt een tweede aanvraagronde voor de basissubsidie van de maatwerkregeling ventilatie. Schoolbesturen kunnen de basissubsidie van 20 januari tot en met 30 april 2023 aanvragen bij DUS-I.

De maatwerkregeling Ventilatie op scholen is in het leven geroepen om te voldoen aan de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventileren en luchten. De regeling bestaat uit een basissubsidie en een vangnetsubsidie.

Basissubsidie
De basissubsidie vergoedt 30 procent van de bouw- en installatiekosten voor verbetering van de luchtkwaliteit. Voor de basissubsidie was in 2022 in totaal € 25 miljoen beschikbaar. In de eerste aanvraagronde is slechts een deel van dit bedrag aangevraagd. Voor het resterende bedrag wordt nu een tweede aanvraagronde opengesteld die loopt van 20 januari 2023 tot en met 30 april 2023.  

Wilt u de basissubsidie aanvragen? U vindt hier alle informatie. Goed om te weten: DUS-I behandelt de aanvragen voor basissubsidie op volgorde van binnenkomst. Is uw aanvraag volledig en op tijd binnen en is er nog budget beschikbaar? Dan krijgt u de subsidie.

Vangnetsubsidie
Daarnaast loopt tot en met 31 maart 2023 nog de derde en laatste aanvraagronde van de vangnetsubsidie. De vangnetsubsidie kan worden aangevraagd wanneer cofinanciering een te hoge drempel is en het gebouw tot de meest urgente gevallen behoort. De financiering is dan 60 procent. U kunt de vangnetsubsidie aanvragen bij DUS-I. DUS-I rangschikt de aanvragen voor een vangnetsubsidie op basis van de door Ruimte-OK afgegeven urgentieverklaring.

Ruimte-OK
De hulpteams van Ruimte-OK bieden advies en hulp bij de aanvraag van de subsidies van de maatwerkregeling. Ruimte-OK is bereikbaar via 0800 - 0224402 of via het contactformulier van www.ventilatiehulp.nl.

Bron: Ministerie van OCW