GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Controlelijst verdiepende RI&E coronavirus

donderdag 12 januari 2023 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Ondanks dat in Nederland alle maatregelen tegen het coronavirus zo goed als helemaal zijn opgeheven, blijft de infectieziekte COVID-19 op de achtergrond aanwezig. Met de invoering van het Sectorplan COVID-19 voor het funderend onderwijs en de daaruit voortvloeiende draaiboeken, zijn scholen nu beter voorbereid op een eventuele volgende uitbraak van het coronavirus. Voion heeft als aanvulling daarop de Controlelijst verdiepende RI&E coronavirus gemaakt. De Arbowet stelt namelijk andere eisen aan te nemen maatregelen bij een nieuwe uitbraak dan het Sectorplan COVID-19. Tevens is er een maatregelenmatrix gemaakt waarin maatregelen uit de twee verschillende regelgevingen (Sectorplan en RI&E) zijn samengebracht.

Controlelijst verdiepende RI&E coronavirus
Bij een wijziging van het besmettingsrisico door corona blijft de Arbowet onverkort van toepassing. De RI&E met bijbehorende Plan van aanpak moet dan worden aangepast naar de nieuwe situatie.

Met de Controlelijst verdiepende RI&E coronavirus kan de school controleren of het Plan van aanpak dat bij de RI&E hoort, voldoet aan de Arbowetgeving. De lijst heeft als doel om na te gaan of de schoolleiding, als werkgever, alle maatregelen heeft getroffen die de Arbowet voorschrijft om medewerkers (en derden) tegen het risico op coronabesmetting te beschermen.

De Controlelijst verdiepende RI&E coronavirus is opgenomen in de Handreiking verdiepende RI&E coronavirus >>

Deze handreiking bevat naast de Controlelijst verdiepende RI&E coronavirus ook een maatregelenmatrix waarin tevens de maatregelen uit het Sectorplan COVID-19 zijn opgenomen. Met behulp van plussen en minnen is de relevantie van de maatregelen (uit zowel het Sectorplan als ook de RI&E) voor de verschillende scenario’s aangegeven, oplopend van donkergroen (basismaatregelen) naar rood (noodremmaatregelen).

Verschil tussen draaiboek en RI&E (inclusief PVA)
Het Sectorplan COVID-19 funderend onderwijs en het daaruit voortvloeiende draaiboek is er op gericht de school op een verantwoorde wijze open te houden terwijl het Plan van aanpak dat bij de verdiepende RI&E coronavirus hoort erop is gericht de veiligheid en gezondheid van werknemers (en derden) te beschermen. De maatregelen in het draaiboek en die in het Plan van aanpak zullen elkaar gedeeltelijk overlappen, maar vallen niet per definitie samen.

Ten slotte
Het is aan te bevelen de actualisering van de RI&E op te nemen als maatregel in het draaiboek. Het moment dat het risicoscenario uit het Sectorplan COVID-19 verandert, is dan tevens het signaal om de RI&E met bijbehorende Plan van aanpak aan te passen.

Via onze nieuwsbrief en het coronadossier op onze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.