GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Hoe kunnen we meer docenten van kleur werven en behouden?

dinsdag 7 mei 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

In het voortgezet onderwijs vormen docenten wat etnisch-culturele achtergrond betreft al decennia geen afspiegeling van de leerlingpopulatie en beroepsbevolking. Ook zijn er aanwijzingen dat onderwijsprofessionals van kleur vaker het vo verlaten. Voion heeft daarom onderzoek laten uitvoeren naar mogelijke verklaringen voor de ondervertegenwoordiging van deze groep docenten, en naar de mogelijkheden om meer docenten van kleur aan te trekken en hun uitstroom te verminderen.

Etnisch diverse onderwijsteams zijn van grote waarde, zo laten diverse studies zien. Meer etnische diversiteit kan bijdragen aan kansengelijkheid in het onderwijs. Door meer docenten van kleur aan te trekken en ze te behouden kan bovendien het lerarentekort worden verminderd. Doordat docenten van kleur als rolmodel fungeren voor leerlingen kunnen ze ook deze doelgroep inspireren voor het beroep van leraar.

Verklaringen voor ondervertegenwoordiging
In de verkenning die is uitgevoerd van de ervaringen van (voormalig) docenten van kleur blijkt een aantal thema’s een rol te spelen bij uitstroom. Een deel van deze thema’s, zoals werkdruk, komt overeen met onderwerpen die sectorbreed spelen. Daarnaast lijken er thema’s te zijn, zoals het gebrek aan een inclusieve schoolcultuur, die voor docenten van kleur zwaarder wegen.

Aanbevelingen
Het onderzoeksrapport bevat aanbevelingen om meer docenten van kleur aan te trekken en de uitstroom van deze groep docenten te verminderen. De inzichten en handelingsperspectieven stellen scholen in staat om te profiteren van de meerwaarde die diverse onderwijsteams het onderwijs bieden en kunnen behulpzaam zijn bij het terugdringen van het lerarentekort.

Heeft u naar aanleiding van dit onderzoek vragen? Wilt u in gesprek met een van de onderzoekers over de inzichten en handelingsperspectieven? Stuur dan een e-mail naar info@voion.nl