Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

  • dinsdag 28 november 2017 Regeerakkoord en sociale zekerheid Op 10 oktober jl. presenteerde Rutte lll het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst'. In dit artikel leest u de belangrijkste plannen. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion | lees meer
  • maandag 27 november 2017 Meer budget Erasmus plus in 2018 Er komt in 2018 meer budget beschikbaar voor het Europese subsidieprogramma Erasmus+. Loopbaan & professionalisering | lees meer
  • maandag 27 november 2017 Handreiking professioneel statuut voortgezet onderwijs De VO-raad heeft voor schoolbesturen een handreiking gemaakt om in samenspraak met hun leraren een professioneel statuut op te stellen. Loopbaan & professionalisering | lees meer
  • donderdag 23 november 2017 Onderzoek naar loonverschillen leraren voortgezet onderwijs en marktsector Leraren in het voortgezet onderwijs hebben gemiddeld een lager bruto uurloon dan vergelijkbare werknemers in de marktsector. Dit geldt in grotere mate voor leraren met een eerstegraads lesbevoegdheid dan voor tweedegraads leraren. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion | lees meer
  • woensdag 22 november 2017 Meer aandacht nodig voor sociale veiligheid en gezondheid van werknemers Er is meer aandacht nodig van onderwijsorganisaties voor de sociale veiligheid en gezondheid van werknemers. Dat concludeert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) naar aanleiding van haar onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting. Veilig, gezond & vitaal werken | lees meer
  • woensdag 15 november 2017 Tien pilots professioneeel statuut Sinds de oproep in de vorige nieuwsbrief heeft Voion tien aanvragen ontvangen voor een tegemoetkoming pilot professioneel statuut. Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion | lees meer
  • maandag 13 november 2017 Verminderen van werkstress bij docenten De aanpak van werkdruk in het onderwijs vereist een gezamenlijke inspanning van schoolleiders en medewerkers. ‘Als draagvlak bij één van de twee ontoereikend is, dan zal de aanpak niet slagen’, concludeert onderzoeker Roos Schelvis (TNO/VUmc) in haar Veilig, gezond & vitaal werken | lees meer
  • zondag 12 november 2017 Van overschotvak naar tekortvak Worden er op uw school docenten die zijn opgeleid in een overschotvak gestimuleerd om een tweede bevoegdheid te behalen in een tekortvak? Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion | lees meer
  • donderdag 9 november 2017 Zijn uw leerlingen toekomstige Helden voor de klas? Dit najaar begint de studiekeuzecampagne Helden voor de klas met een nieuwe campagneperiode. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion | lees meer
  • maandag 6 november 2017 VO-raad vraagt aan kabinet investering in ontwikkeltijd De VO-raad heeft de Tweede Kamer in een brief met klem opgeroepen om bij het kabinet aan te dringen op een eerste stap tot verminderen van de lestijd voor leraren ten behoeve van meer ontwikkeltijd. Loopbaan & professionalisering | lees meer

filteren op programmalijn

filteren op jaartal

nieuwsbrieven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrieven! Mis zo niets om in uw school een aantrekkelijke werkomgeving te creëren.

aanmelden nieuwsbrieven