Nieuws

 • woensdag 17 juni 2020

  Intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen

  Het ministerie van OCW, gemeenten, scholen en lerarenopleidingen werken hard door aan de aanpak van de tekorten. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor o.a. de flexibilisering van lerarenopleidingen, zij-instromers, voor de uitvoering van de noodplannen voor het lerarentekort van de grote steden en voor de Regionale Aanpak Personeelstekorten.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • dinsdag 16 juni 2020

  Nieuwe CAO VO 2020

  Op 9 april 2020 ondertekenden de VO-raad en de onderwijsbonden een nieuw onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor werknemers in het voortgezet onderwijs. In dit bericht vindt u in het kort de belangrijkste afspraken.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • dinsdag 16 juni 2020

  Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020

  Voor kinderen geboren vanaf 1 juli 2020, hebben de partners van pas bevallen vrouwen recht op aanvullend geboorteverlof. Deze regeling zorgt ervoor dat partners extra tijd krijgen om te wennen aan hun nieuwe leven met een baby. Ook wil de wetgever de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt versterken.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • dinsdag 16 juni 2020

  Re-integratie in tijden van corona

  UWV vermeldt in een addendum op de Werkwijzer Poortwachter dat als werkgevers tijdens de coronacrisis niet kunnen voldoen aan de re-integratieactiviteiten, ze hier coulant mee om zullen gaan.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • dinsdag 16 juni 2020

  Nieuw kennisdocument over de banenafspraak

  Het ministerie van SZW heeft een nieuw Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten gepubliceerd. Hierin is de stand van zaken van de wetgeving per 1 januari 2020 verwerkt.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • donderdag 11 juni 2020

  Nieuw in het Scenariomodel-VO

  Het Scenariomodel-VO is opnieuw doorontwikkeld. Gebruikers kunnen elkaar nu onderling toegang geven tot eigen scenario’s en de berekeningswijze van de doorstroom van leerlingen is aangepast.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • donderdag 11 juni 2020

  Werken in Coronatijd

  Om de ontwikkelingen van Corona op werken in het voortgezet onderwijs in beeld te brengen zonder het veld daarbij te belasten heeft Voion een observatiemonitor laten uitvoeren. Die is gebaseerd op mediaberichten, recent onderzoek en peilingen.

  Veilig en vitaal werken
 • dinsdag 9 juni 2020

  Coronavirus: toolkit voortgezet onderwijs 'Verantwoord naar school'

  De Rijksoverheid heeft een aantal posters en spuitsjablonen ontworpen waarop de belangrijkste voorschriften en adviezen uit het protocol ‘Opstart voortgezet onderwijs’ worden uitgelicht.

  Veilig en vitaal werken
 • dinsdag 9 juni 2020

  ‘Corona-arbocatalogus’ in ontwikkeling

  Voion ontwikkelt in opdracht van de sociale partners een ‘Corona-arbocatalogus’, een aanvulling op de huidige Arbocatalogus-VO. Deze aanvulling moet scholen duidelijkheid bieden over waaraan zij in het kader van de Arbowet (minimaal) moeten voldoen. De Inspectie SZW gebruikt een goedgekeurde arbocatalogus als referentie bij de handhaving.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • maandag 8 juni 2020

  Terugblik op de week van het regionale loket

  Deze week stond in het teken van gedeelde praktijkervaringen waarin regio’s vertellen over hun visie, samenwerking en ambities voor het inrichten van een regionaal loket. Met deze tips en inspiratie kunt u direct aan de slag.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion

filteren

filteren op jaartal

nieuwsbrieven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrieven! Mis zo niets om in uw school een aantrekkelijke werkomgeving te creëren.

aanmelden nieuwsbrieven