Nieuws

 • maandag 4 mei 2020

  Subsidies Regionale Aanpak Personeelstekorten voor 2020 en 2021 toegekend

  OCW/DUS-I heeft op 30 april 2020 de tweejarige subsidies toegekend aan de regio’s waarin schoolbesturen in het po, vo en mbo samenwerken met lerarenopleidingen bij de aanpak van het personeelstekort in het onderwijs.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • vrijdag 1 mei 2020

  Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs)

  Dit wetsvoorstel maakt het voor vmbo- en mbo-scholen vanaf 2020 eenvoudiger om een gezamenlijk, doorlopend onderwijsprogramma te ontwikkelen.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • donderdag 30 april 2020

  Meer mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking tussen mbo en vo

  Het wetsvoorstel 'Bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs' geeft meer ruimte aan mbo-instellingen en vo-scholen om bestuurlijk samen te werken.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • donderdag 16 april 2020

  Tevreden werknemers vertrekken niet?

  Werknemers in het voortgezet onderwijs zijn overwegend tevreden over hun baan. Ze zijn daarentegen minder tevreden met de organisatie waar zij werken.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • woensdag 15 april 2020

  Onderhandelaarsakkoord nieuwe CAO-VO

  Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de werknemers in het voortgezet onderwijs.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • woensdag 15 april 2020

  Save the date: Week van het regionale loket

  Bent u betrokken in een RAL/RAP-regio bij het opzetten en inrichten van een regionaal loket? Volg dan van 25 mei t/m 29 mei de digitale kennisuitwisseling tijdens ‘De week van het regionale loket’.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • dinsdag 14 april 2020

  Professioneel statuut: ervaringen en tips

  Om het professioneel statuut een blijvend waardevolle plek in de schoolorganisatie te geven, heeft Voion het onderzoek naar de invoering van het professioneel statuut in het vo en de opgedane ervaringen en tips uit 10 pilots samengebracht in een infographic.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • donderdag 9 april 2020

  Meest betrokken en emotioneel veeleisende beroepen in 2018

  Cijfers van de Nationale Enquête arbeidsomstandigheden (NEA) laten zien dat werknemers in pedagogische beroepen in 2018 het vaakst van alle beroepen emotioneel betrokken raken bij hun werk.

  Veilig en vitaal werken
 • donderdag 9 april 2020

  Ziekteverzuim in 2019 verder toegenomen

  In 2019 is er een stijging zichtbaar van het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en de overheid. Dit was 4,4% in 2019 ten opzichte van 4,3% in 2018 en 3,8% in 2014.

  Veilig en vitaal werken
 • dinsdag 31 maart 2020

  Uitspraak over de nieuwe cumulatiegrond uit de Wet arbeidsmarkt in balans

  Recent heeft een kantonrechter voor het eerst geoordeeld over een ontbindingsverzoek waarin onder meer de cumulatiegrond werd aangevoerd.

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren

filteren op jaartal

nieuwsbrieven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrieven! Mis zo niets om in uw school een aantrekkelijke werkomgeving te creëren.

aanmelden nieuwsbrieven