Nieuws

 • donderdag 17 september 2020

  Prinsjesdag 2020 in teken van investeren in baanbehoud

  Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota met hierin de belangrijkste plannen voor 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • woensdag 16 september 2020

  Werkgeverspremies WGA en ZW in 2021 iets omhoog

  De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en Ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, gaan in 2021 omhoog.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • woensdag 16 september 2020

  Wettelijke plicht voor gelijke kansen bij werving en selectie

  Er komt een wettelijke verplichting om zich in te zetten om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Dat staat in het wetsvoorstel “Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie” waar de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee heeft ingestemd.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • donderdag 10 september 2020

  Nieuwe instructiekaarten voor M&T beschikbaar

  Het Platform vmbo M&T heeft nieuwe machine-instructiekaarten voor leerlingen ontwikkeld. Ook de checklists op de site dragen bij aan de veiligheid in het M&T lokaal.

  Veilig en vitaal werken
 • vrijdag 4 september 2020

  Nieuwe norm coronavirus in Arbocatalogus-VO gepubliceerd

  In deze aanvulling op de huidige Arbocatalogus-VO vinden scholen alle maatregelen die ze moeten nemen om blootstelling aan het coronavirus bij medewerkers, leerlingen en hun naasten te voorkomen.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • donderdag 27 augustus 2020

  Nieuwe actuele regionale arbeidsmarktanalyses voor het vo

  Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich de komende jaren in uw regio? Zijn er minder of juist meer leerlingen te verwachten? En hoe is de vraag naar leraren? In welke vakken is er een tekort te verwachten?

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • dinsdag 28 juli 2020

  Wordleraarinhetvo.nl gaat over naar het Onderwijsloket

  Voion stopt met de website Wordleraarinhetvo.nl en draagt het stokje over aan het Onderwijsloket. De informatie zijn overgedragen en iedereen die leraar wil worden kan voortaan terecht bij het Onderwijsloket.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • woensdag 8 juli 2020

  Kamerbrief over aanbevelingen aanpak lerarentekort

  Het advies ‘Samen sterk voor elk kind’ van Merel van Vroonhoven laat zien dat er een speciale taskforce nodig is, die landelijk regie neemt en het wegwerken van het lerarentekort intensiveert.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • woensdag 1 juli 2020

  Protocol volledig openen voortgezet onderwijs gepubliceerd

  De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben, naar aanleiding van het kabinetsbesluit van dinsdag 24 juni, het definitieve protocol volledig openen voortgezet onderwijs gepubliceerd.

  Veilig en vitaal werken
 • woensdag 17 juni 2020

  Intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen

  Het ministerie van OCW, gemeenten, scholen en lerarenopleidingen werken hard door aan de aanpak van de tekorten. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor o.a. de flexibilisering van lerarenopleidingen, zij-instromers, voor de uitvoering van de noodplannen voor het lerarentekort van de grote steden en voor de Regionale Aanpak Personeelstekorten.

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren

filteren op jaartal

nieuwsbrieven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrieven! Mis zo niets om in uw school een aantrekkelijke werkomgeving te creëren.

aanmelden nieuwsbrieven