Nieuws

 • maandag 8 juni 2020

  Jaarverslag Voion 2019

  Vandaag publiceren wij ons jaarverslag over het jaar 2019 met een overzicht van onze activiteiten in 2019.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • maandag 25 mei 2020

  Protocol heropening voortgezet onderwijs gepubliceerd

  De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben het definitieve protocol voor de opstart van het voortgezet onderwijs gepubliceerd. Dit protocol bevat een aantal verplichtingen en verschillende adviezen zodat alle scholen op 2 juni verantwoord open kunnen.

  Veilig en vitaal werken
 • maandag 25 mei 2020

  Financials tonen interesse in overstap naar onderwijs

  Het afgelopen jaar toonden ruim 1.500 bank- en verzekeringsmedewerkers interesse in een overstap naar het onderwijs. Dit is mede te danken aan een unieke samenwerking tussen het onderwijs en de financiële sector. Het FD publiceerde zaterdag 16 mei hierover het artikel Bankiers voor de klas.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • maandag 18 mei 2020

  Experimenteren met sectoroverstijgende teambevoegdheden in het kader van 10-14-onderwijs

  De minister heeft een beleidsregel gepubliceerd die het mogelijk maakt te experimenteren met sectoroverstijgende teambevoegdheden in het kader van 10-14-onderwijs. Met dit experiment wordt mogelijk gemaakt dat 10-14-initiatieven kunnen werken met een teambevoegdheid.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • woensdag 6 mei 2020

  Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020

  Schoolbesturen voor voortgezet onderwijs kunnen 50.000 euro subsidie krijgen om samen een regionaal plan op te stellen voor een levensvatbaar en goed onderwijsaanbod in tijden van krimp.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • dinsdag 5 mei 2020

  Leraren kunnen weer subsidie aanvragen bij LOF

  Via LOF kunnen leraren een innovatief idee in de praktijk brengen om het onderwijs te verbeteren en te werken aan hun eigen ontwikkeling als leraar.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • maandag 4 mei 2020

  Subsidies Regionale Aanpak Personeelstekorten voor 2020 en 2021 toegekend

  OCW/DUS-I heeft op 30 april 2020 de tweejarige subsidies toegekend aan de regio’s waarin schoolbesturen in het po, vo en mbo samenwerken met lerarenopleidingen bij de aanpak van het personeelstekort in het onderwijs.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • vrijdag 1 mei 2020

  Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs)

  Dit wetsvoorstel maakt het voor vmbo- en mbo-scholen vanaf 2020 eenvoudiger om een gezamenlijk, doorlopend onderwijsprogramma te ontwikkelen.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • donderdag 30 april 2020

  Meer mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking tussen mbo en vo

  Het wetsvoorstel 'Bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs' geeft meer ruimte aan mbo-instellingen en vo-scholen om bestuurlijk samen te werken.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • donderdag 16 april 2020

  Tevreden werknemers vertrekken niet?

  Werknemers in het voortgezet onderwijs zijn overwegend tevreden over hun baan. Ze zijn daarentegen minder tevreden met de organisatie waar zij werken.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion

filteren

filteren op jaartal

nieuwsbrieven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrieven! Mis zo niets om in uw school een aantrekkelijke werkomgeving te creëren.

aanmelden nieuwsbrieven