Nieuws

 • dinsdag 28 juli 2020

  Wordleraarinhetvo.nl gaat over naar het Onderwijsloket

  Voion stopt met de website Wordleraarinhetvo.nl en draagt het stokje over aan het Onderwijsloket. De informatie zijn overgedragen en iedereen die leraar wil worden kan voortaan terecht bij het Onderwijsloket.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • woensdag 8 juli 2020

  Kamerbrief over aanbevelingen aanpak lerarentekort

  Het advies ‘Samen sterk voor elk kind’ van Merel van Vroonhoven laat zien dat er een speciale taskforce nodig is, die landelijk regie neemt en het wegwerken van het lerarentekort intensiveert.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • woensdag 1 juli 2020

  Protocol volledig openen voortgezet onderwijs gepubliceerd

  De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben, naar aanleiding van het kabinetsbesluit van dinsdag 24 juni, het definitieve protocol volledig openen voortgezet onderwijs gepubliceerd.

  Veilig en vitaal werken
 • woensdag 17 juni 2020

  Intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen

  Het ministerie van OCW, gemeenten, scholen en lerarenopleidingen werken hard door aan de aanpak van de tekorten. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor o.a. de flexibilisering van lerarenopleidingen, zij-instromers, voor de uitvoering van de noodplannen voor het lerarentekort van de grote steden en voor de Regionale Aanpak Personeelstekorten.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • dinsdag 16 juni 2020

  Nieuwe CAO VO 2020

  Op 9 april 2020 ondertekenden de VO-raad en de onderwijsbonden een nieuw onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao voor werknemers in het voortgezet onderwijs. In dit bericht vindt u in het kort de belangrijkste afspraken.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • dinsdag 16 juni 2020

  Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020

  Voor kinderen geboren vanaf 1 juli 2020, hebben de partners van pas bevallen vrouwen recht op aanvullend geboorteverlof. Deze regeling zorgt ervoor dat partners extra tijd krijgen om te wennen aan hun nieuwe leven met een baby. Ook wil de wetgever de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt versterken.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • dinsdag 16 juni 2020

  Re-integratie in tijden van corona

  UWV vermeldt in een addendum op de Werkwijzer Poortwachter dat als werkgevers tijdens de coronacrisis niet kunnen voldoen aan de re-integratieactiviteiten, ze hier coulant mee om zullen gaan.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • dinsdag 16 juni 2020

  Nieuw kennisdocument over de banenafspraak

  Het ministerie van SZW heeft een nieuw Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten gepubliceerd. Hierin is de stand van zaken van de wetgeving per 1 januari 2020 verwerkt.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • donderdag 11 juni 2020

  Nieuw in het Scenariomodel-VO

  Het Scenariomodel-VO is opnieuw doorontwikkeld. Gebruikers kunnen elkaar nu onderling toegang geven tot eigen scenario’s en de berekeningswijze van de doorstroom van leerlingen is aangepast.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • donderdag 11 juni 2020

  Werken in Coronatijd

  Om de ontwikkelingen van Corona op werken in het voortgezet onderwijs in beeld te brengen zonder het veld daarbij te belasten heeft Voion een observatiemonitor laten uitvoeren. Die is gebaseerd op mediaberichten, recent onderzoek en peilingen.

  Veilig en vitaal werken

filteren

filteren op jaartal

nieuwsbrieven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrieven! Mis zo niets om in uw school een aantrekkelijke werkomgeving te creëren.

aanmelden nieuwsbrieven