GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Stappenplan diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs

maandag 3 oktober 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

De Nederlandse samenleving wordt steeds diverser en dat zie je ook terug in de klas: leerlingpopulaties veranderen en kennen steeds meer verschillende soorten achtergronden. In het kader van burgerschap is het belangrijk dat de leerlingen in de samenstelling van het onderwijspersoneel een afspiegeling zien van de samenleving waarin zij leven. Toch wordt diversiteit en inclusie nog niet overal in het voortgezet onderwijs bewust opgepakt. Voion onderzocht het bij diverse scholen en bij instanties buiten het onderwijs die al goed op weg zijn. Op basis van deze interviews heeft Voion een handreiking ontwikkeld voor scholen om stappen te zetten naar een diverse en inclusieve onderwijsarbeidsmarkt.

Diversiteit in brede zin
Diversiteit heeft te maken met de verschillen tussen mensen. Dit kunnen zowel zichtbare verschillen zijn, zoals huidskleur, leeftijd, sekse en een lichamelijke beperking of niet, maar er zijn ook veel verschillen die niet op het eerste oog zijn waar te nemen zoals religieuze overtuiging, politieke voorkeur, culturele achtergrond, persoonlijkheid, seksuele voorkeur of talenten. Ieder persoon draagt deze kenmerken mee en ze hebben invloed op hoe iemand denkt en handelt. In een divers team is een mix aan mensen met verschillende achtergronden en kenmerken, en daarmee perspectieven, vertegenwoordigd.

Acht belangrijke stappen
Wat zijn de belangrijkste factoren voor een succesvol diversiteitsbeleid voor onderwijspersoneel? Voion sprak een aantal middelbare scholen en organisaties buiten het onderwijs die al de eerste stappen gezet hebben naar een meer inclusief personeelsbestand. Op basis van deze interviews zijn 8 belangrijke stappen voor een meer inclusief personeelsbestand geformuleerd. Voion wil met deze praktijkverhalen en het stappenplan scholen inspireren en handvatten geven om stappen te zetten naar een diverse en inclusieve onderwijsarbeidsmarkt.

Download de handreiking Diversiteit en inclusie in het voortgezet onderwijs >>