GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Ziekteverzuimcijfers 2021 voortgezet onderwijs

donderdag 15 september 2022 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Het ziekteverzuimpercentage van het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel is in 2021 ten opzichte van 2020 met 0,1 procentpunt gedaald naar 5,3% respectievelijk 6,1%. De gemiddelde ziekteverzuimduur van het OP en het OOP is in 2021 voor het tweede opeenvolgende jaar gestegen; bij het OP naar gemiddeld 20 ziektedagen en bij het OOP is de gemiddelde ziekteverzuimduur nu 28 dagen. Voion heeft de verzuimcijfers van 2021 gepubliceerd en uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken.

De coronapandemie die begin 2020 begon, drukte ook in 2021 nog haar stempel op het onderwijs. Coronamaatregelen bepaalden ook in 2021 nog voor een groot deel de werkomstandigheden van het onderwijspersoneel. Het aanhoudende wegvallen van de fysieke contacten met leerlingen, collega’s en docenten en het (blijvend) werken met ict-middelen en onderwijsmethoden vanuit huis en/of lege klaslokalen vroeg (nog steeds) het uiterste van het aanpassingsvermogen van eenieder. Alhoewel er ook sprake was van enige ‘gewenning’ hadden corona en de voortdurende veranderingen ook in 2021 invloed op de werkdruk, de voornaamste risicofactor voor het ziekteverzuim.

De verzuimkengetallen over 2020 en 2021 moeten in het licht van deze grote veranderingen worden bekeken en beoordeeld. Dit maakt de vergelijking van de verzuimcijfers met voorgaande jaren moeilijk. Conclusies moeten dan ook met dit voorbehoud worden gelezen.

Tabel: ziekteverzuimgegevens onderwijzend personeel en directie (OP)

Tabel: ziekteverzuimgegevens ondersteunend personeel (OOP)

Verzuimcijfers uitgesplitst naar kenmerken
In het rapport Verzuimcijfers VO 2021 zijn de verzuimcijfers uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, aanstellingsomvang, denominatie, verstedelijking, schoolgrootte en schooltype.

Verzuimcijfers per school
De verzuimcijfers per school zijn beschikbaar via de Verzuimbenchmark-VO. In de verzuimbenchmark kunnen scholen de meldingsfrequentie en het verzuimpercentage vergelijken met dat van - qua type overeenkomstige - andere scholen.

Meer informatie