Nieuws

 • maandag 8 februari 2021

  Commissie Onderwijsbevoegdheden legt taak neer

  De Commissie Onderwijsbevoegdheden is voortijdig gestopt met haar opdracht om te adviseren over een nieuw bevoegdhedenstelsel voor leraren. De commissie onderzocht hoe het bevoegdhedenstelsel voor leraren beter kan worden ingericht zodat de kwaliteit van het onderwijs verbetert en het aantrekkelijker wordt om te (blijven) werken in het onderwijs.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • maandag 8 februari 2021

  Kabinet neemt verdere maatregelen op thuiswerken

  Thuiswerken is vanaf het begin van de coronapandemie een van de belangrijkste maatregelen. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt een brief naar de Kamer met extra maatregelen die thuiswerken een impuls geven.

  Veilig en vitaal werken
 • woensdag 3 februari 2021

  Tips voor thuiswerken

  Veel mensen – ook in het onderwijs – werken door corona thuis. Bekijk wat in de Arbo-wetgeving staat over thuiswerken en welke tips er zijn om klachten bij thuiswerken te voorkomen.

  Veilig en vitaal werken
 • woensdag 27 januari 2021

  Kan een school verwachten dat een docent fysiek aanwezig is op school?

  Net als voor, maar ook na de persconferentie van 12 januari 2021, hebben scholen de verplichting om fysiek onderwijs te geven aan leerlingen van de eindexamenklassen en aan kwetsbare leerlingen. Kan een school van een docent verwachten dat deze fysiek op school aanwezig is?

  Veilig en vitaal werken
 • dinsdag 26 januari 2021

  Eerste Kamer stemt in met ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’

  De Eerste Kamer heeft op 12 januari jl. het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ met algemene stemmen aangenomen. Het kabinet wil met dit wetsvoorstel, dat onderdeel uitmaakt van het pensioenakkoord, meer ruimte bieden voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • dinsdag 26 januari 2021

  Weer een ziekmelding, is het COVID-19 of een griepje?

  Een school heeft als werkgever de verplichting om zich in te spannen voor een veilige leer- en werkomgeving voor werknemers en scholieren. Vanwege de Privacy wetgeving mogen bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, niet geregistreerd worden. Hoe voldoe je dan als school aan je zorgplicht?

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • woensdag 20 januari 2021

  Drie genomineerden vo-leraar van het jaar bekend

  Dit zijn de genomineerden voor het voortgezet onderwijs

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • woensdag 13 januari 2021

  Tijdelijk aanvullende eisen Arbowet

  In verband met de bestrijding van COVID-19, is het Arbobesluit artikel 3.2 tijdelijk uitgebreid. De aanvulling verplicht werkgevers en werknemers om besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen.

  Veilig en vitaal werken
 • woensdag 13 januari 2021

  Middelbare scholieren onderling 1,5 meter afstand

  Momenteel geldt dat ook alle middelbare scholieren onderling 1,5 meter afstand moeten houden. Eerder waren dit onderwijsmedewerkers en leerlingen en onderwijsmedewerkers onderling.

  Veilig en vitaal werken
 • maandag 11 januari 2021

  Kamerbrief Vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van leraren

  Minister Slob stuurde een brief aan de Tweede Kamer over de vrijheid van meningsuiting en de veiligheid van leraren.

  Veilig en vitaal werken

filteren

filteren op jaartal

nieuwsbrieven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrieven! Mis zo niets om in uw school een aantrekkelijke werkomgeving te creëren.

aanmelden nieuwsbrieven