GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Laatste staartje Onderwijsakkoord-geld verdeeld

dinsdag 31 januari 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Ook onderwijspersoneel van middelbare scholen die onder de cao-mbo vallen, krijgt uren om de werkdruk te verlichten en extra scholingsbudget. Vakbonden en werkgevers hebben het geld uit het Onderwijsakkoord ook voor deze groep een plekje gegeven.

Het gaat om een kleine twintig instellingen, vooral groene vmbo-scholen, schat Henrik de Moel, AOb-bestuurder voor het mbo. Mensen die daar werken, geven les aan middelbare scholieren, maar vallen cao-technisch onder het mbo.

Keuzebudget
Het was even zoeken hoe het geld uit het Onderwijsakkoord voor het aanpakken van werkdruk ook hen kon bereiken. Daarvoor moest dit akkoord eerst vertaald worden naar de cao voor het voortgezet onderwijs. In het najaar van 2022 werden vakbonden en werkgevers het eens over de precieze teksten. Vervolgens zijn grotendeels dezelfde punten uit onderhandeld voor vo-collega’s die onder de cao-mbo vallen. Namelijk:

  • Jaarlijks 40 uur individueel keuzebudget, bedoeld om de werkdruk te verlichten. Omdat dit bedrag voor het hele kalenderjaar 2022 al beschikbaar was, gaat het dit schooljaar om 63 uur. In het huidige schooljaar 2022-2023 kan personeel deze uren ook laten uitbetalen, aangezien het laat is om nog afspraken te maken over werkdrukverlichting.
  • Jaarlijks 16 extra scholingsuren voor docenten op het gebied van basisvaardigheden of curriculumontwikkeling.
  • Op de Dag van de leraar, in oktober, krijgen onderwijsondersteuners voortaan een bedrag uitgekeerd. Het gaat om 275 euro bruto naar rato van het dienstverband.

Het belangrijkste verschil met de Onderwijsakkoord-afspraken in de cao voor het voortgezet onderwijs is dat stafmedewerkers op vo-scholen die onder de cao-mbo vallen het individuele keuzebudget niet krijgen.

De afspraken zijn al uitgewerkt, u kunt ze hier teruglezen. Ook krijgen ze een plekje in de huidige cao-mbo.

Bron: AOb