GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Monitoringsonderzoek strategisch personeelsbeleid 2023

donderdag 2 februari 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

De VO-raad roept bestuurders, schoolleiders en leraren in het voortgezet onderwijs op om deel te nemen aan het sectorbrede monitoringsonderzoek strategisch personeelsbeleid 2023. Dit onderzoek is van groot belang voor de vo-sector. Uw informatie draagt bij aan een scherper beeld van de staat van ontwikkeling en toepassing van strategisch personeelsbeleid. Het verduidelijkt de ondersteuning die het beleid biedt aan het ontwikkelperspectief van leraren en leidinggevenden, en de duurzame inzetbaarheid van personeel.

De VO-raad streeft ernaar om dit jaar een grote groep schoolleiders teamleiders en leraren te bereiken zodat we beter zicht krijgen op de doorwerking en implementatie van het personeelsbeleid. Uw deelname is van groot belang, en ook het attenderen van uw collega’s op het onderzoek is zeer gewenst.

Deelname aan het onderzoek kan tot en met 4 maart via de uitnodiging die bestuurders en schoolleiders op 19 januari hebben ontvangen. Leraren kunnen hiervoor navraag doen bij hun schoolleiders.  Heeft u vragen over het onderzoek of heeft u geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met Jonah Opsteen via jonahopsteen@vo-raad.nl.

Over het onderzoek
Dit monitoringsonderzoek is een vervolgmeting van het onderzoek uit 2019 en 2020 en vindt plaats in het kader van het geactualiseerde Sectorakkoord 2018-2020. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht onder leiding van prof.dr. Eva Knies, in opdracht van de VO-raad en het ministerie van OCW.

De VO-raad hecht er veel waarde aan om de ontwikkeling van strategisch personeelsbeleid binnen de sector inzichtelijk te maken. Ook verschaffen de onderzoeksresultaten de VO-raad inzicht in de kwesties die komende jaren om extra aandacht vragen.  De eerdere metingen hebben inzichten gegeven in de stand van ontwikkeling, wat er aan heeft bijgedragen dat de middelen om te werken aan strategisch personeelsbeleid langer beschikbaar zijn gesteld aan de sector.