GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Niet-lesgebonden taken in kaart brengen? Bekijk de demo Mijn Werkbalans

woensdag 16 november 2022 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Hoe kunnen de niet-lesgebonden taken van docenten beter aansluiten bij de wensen, behoeften en competenties van docenten zodat daar minder energie weglekt? De methode Werkbalans maakt gebruik van een eenvoudige digitale tool om van alle docenten in kaart te brengen welke niet-lesgebonden taken ze nu doen, wat ze zouden kunnen of willen doen en waar ze zich in zouden willen ontwikkelen. Wilt u weten hoe die digitale applicatie werkt? Start dan de demo Mijn Werkbalans.

Methode Werkbalans
De methode Werkbalans is in opdracht van de cao-tafel vo samen met TNO, YouFacilitate en het Haarlem College ontwikkeld. In de methode Werkbalans worden vijf stappen doorlopen om te komen tot een pakket van niet-lesgebonden taken dat aansluit bij de kenmerken en ambities van de school en past bij de individuele motivatie en ontwikkelbehoefte van docenten.

In stap drie vindt een inventarisatie onder docenten plaats met behulp van een digitale tool ‘Mijn Werkbalans’ (voorheen Balans in Onderwijstaken). In deze stap geven alle docenten aan welke niet-lesgebonden taken ze doen, kunnen en willen en welke taken energie geven. Het resultaat is een individuele ‘praatplaat’ en een organisatie-brede ‘inzetbaarheidsfoto’.

Demo Mijn Werkbalans
Met de demo 'Mijn Werkbalans' krijgt u aan de hand van een tiental voorbeeldtaken een realistisch beeld hoe de applicatie op een school kan werken. U krijgt een beter inzicht hoe Werkbalans u kan helpen bij de inrichting van taakbeleid op uw school.


NB U krijgt eerst een scherm waar u zich kunt registreren. Dat is nodig zodat het systeem de gegevens kan onthouden die u invult. Uw gegevens worden verder niet gebruikt door Voion en haar samenwerkende partners. 

Aan de slag met Werkbalans?

Bijeenkomst Werkbalans op 21 november 2023
Wilt u meer weten over de methode Werkbalans en stilstaan bij de vijf stappen die kunnen leiden tot een andere invulling en verdeling van niet-lesgebonden taken op uw school? Tijdens de bijeenkomst lichten wij toe hoe de methode Werkbalans vorm heeft gekregen. Ook gaan we met elkaar in dialoog over de aanpak in de praktijk. Er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen om dieper op de materie in te gaan.