GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Oriënteren op het beroep van leraar via Praktijkroute havo-Educatie

maandag 27 februari 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

SLO is op zoek naar vo-scholen met havisten met interesse in onderwijs en educatie die vanaf komend schooljaar (2023-2024) het concept-examenprogramma Praktijkroute havo-Educatie willen beproeven. In de praktijkroute oriënteren havisten in klas 4 en 5 zich op het beroep van leraar.

Het schoolexamenvak Praktijkroute havo-Educatie (120 SLU) is ontwikkeld voor havisten in de bovenbouw (klas 4 en 5). In de praktijkroute krijgen zij de gelegenheid om zich te oriënteren op het onderwijs en op het beroep van leraar. Leerlingen doen praktijkervaring op door bijvoorbeeld door zelf eens in de huid te kruipen van de groepsleerkracht, (sport)trainer, educatief uitgever of schoolleider. De leerlingen gaan buiten het eigen leslokaal op onderzoek, zelf actief aan de slag op bijvoorbeeld een school, in een museum of bij de scouting en combineren dat met kennis op het gebied van onder meer didactiek en pedagogiek.

Alle opgedane vakinhoudelijke kennis en ervaringen helpen de leerling om (verder) te reflecteren op eigen interesses, kwaliteiten en talentontwikkeling en geven richting bij studiekeuze naar het hbo. Dit vak biedt daarnaast ruimte aan ontwikkeling van meer generieke vaardigheden die bij alle vervolgstudies gewenst en betekenisvol zijn, zoals communicatieve vaardigheden, samenwerken, presenteren, onderzoeken en analyseren.

In de pilotfase heeft een school een ontheffing nodig van het ministerie van OCW om het concept-examenprogramma als extra schoolexamenvak aan te kunnen bieden, waarbij het cijfer meetelt in het combinatiecijfer.

Op de website van SLO vindt u meer informatie over de Prakijkroute havo-Educatie >>