GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Inzet van studenten

Inleiding

Er zijn meerdere scholen die scholieren of hbo- en universitaire studenten inzetten om docenten te ondersteunen bij hun taken. Dit is voor studenten een goede manier om kennis te maken met het onderwijs. 

Studentinzetopschool.nl is een landelijk platform van non-profit initiatieven die studenten uit het hoger onderwijs inzetten in het voortgezet onderwijs. Wanneer er een student beschikbaar komt voor een vak waarvoor ondersteuning is aangevraagd, gaan vakdocent en student met elkaar in gesprek. Als de vraag van de docent is te combineren met het collegerooster van de student, gaan ze met elkaar in zee. Elke student werkt minimaal vier uur per week op school, maar vaak worden dat meer uren. De studenten worden vanuit een lerarenopleiding getraind en ondersteund. Het initiatief wordt gesteund door de​ Universiteiten van Nederland (UNL), Vereniging Hogescholen, LAKS en de VO-raad. 

Praktijkroute havo-Educatie
Scholen kunnen de subsidie voor praktijkgerichte programma’s gebruiken voor deelname aan de pilot Praktijkroute havo-Educatie. In het schooljaar 2023-2024 zijn 9 scholen gestart met de pilot Praktijkroute havo-Educatie. Met het conceptexamenprogramma als vertrekpunt bieden de scholen havisten in de bovenbouw de gelegenheid om hun kijk op het werkveld onderwijs en educatie te verkennen, te verbreden en te verdiepen.
Meer over de subsidieregeling>
Lees het praktijkverhaal van de Eligant Lyceum>

Verkenning inzet van hbo- en wo-studenten
Voion heeft verkend wat in de literatuur bekend is over het inzetten van hbo- en wo-studenten en heeft enkele praktijkvoorbeelden nader bekeken. Samengevat zijn de opbrengsten hiervan als volgt:

  • studenten krijgen een beter en realistischer beeld van het leraarschap;
  • meer werkplezier voor betrokken leraren, studenten bieden ondersteuning bij taken;
  • grotere belangstelling voor volgen van een lerarenopleiding;
  • aantrekkelijkere lessen en meer aandacht voor leerlingen.

Lees de brochure Inzet van hbo- en wo-studenten die geen lerarenopleiding volgen.

Een bijbaan als PAL (Persoonlijke Assistent Leraar) is voor studenten een goede manier om kennis te maken met het onderwijs. Bekijk de animatie en factsheet Van PAL-student naar leraar.

Inspiratie:

  • Het Jan Tinbergen College en RSG ‘t Rijks gingen met het project 'High potentials voor de klas' aan de slag om nieuwe doelgroepen te interesseren voor een baan als docent in een bètavak. 

 

Inspiratie