Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

  • maandag 18 juni 2018 Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Het kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is aangepast. Het doel was vooral om het document overzichtelijker te maken voor de gebruikers. Daarnaast is het geüpdatet. Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
  • maandag 18 juni 2018 Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 Stijging van brutobedragen wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon. Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
  • woensdag 13 juni 2018 Nieuwe doelgroepen voor het leraarschap Met het oog op het voorspelde lerarentekort heeft Voion verkend hoe verschillende doelgroepen kunnen worden geënthousiasmeerd voor het leraarschap en in het onderwijs kunnen worden ingezet. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion | lees meer
  • dinsdag 12 juni 2018 Per 1 juli 2018 is de nieuwe Arbowet van kracht Sinds 1 juli 2017 geldt de nieuwe Arbowet. Per 1 juli 2018 loopt de overgangsperiode, zoals die in de Arbowet is opgenomen, af en moet een aantal zaken echt geregeld zijn. Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • maandag 11 juni 2018 Ingrijpende koerswijziging voor verdere versterking positie leraar De inspanningen van de afgelopen jaren om tot een beroepsgroep te komen, hebben tot nog toe onvoldoende opgeleverd. Daarom kiest minister Slob (Onderwijs) voor een ingrijpende koerswijziging. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | lees meer
  • woensdag 6 juni 2018 Krachtige starters Startende docenten die het onderwijs binnen een paar jaar voor gezien houden. Met het project ‘Krachtige starters’ willen het Nuborgh College, het Greijdanus College en de lerarenopleiding van Hogeschool Windesheim hier verandering in brengen. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion | lees meer
  • dinsdag 5 juni 2018 Nieuwe agressietrainingen beoordeeld Er zijn drie nieuwe agressietrainingen toegevoegd aan de website www.agressietrainingen-vo.nl Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • maandag 4 juni 2018 Jaarverslag Voion 2017: met projecten, inspiratie, publicaties en nog veel meer Ook in 2017 hebben wij weer samen met u hard gewerkt aan een optimale werkomgeving op scholen in het voortgezet onderwijs. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
  • woensdag 30 mei 2018 Onderwijsraad wil landelijke taskforce lerarentekort De Onderwijsraad adviseert een landelijke taskforce Lerarentekorten in te stellen. Dat staat in een brief van de Onderwijsraad aan de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob. Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
  • donderdag 24 mei 2018 Sterktes en zwaktes op de arbeidsmarkt voortgezet onderwijs Voion heeft een SWOT-analyse laten uitvoeren waarbij de sterktes en zwaktes op de arbeidsmarkt van het voortgezet onderwijs in kaart zijn gebracht en er is gekeken naar de kansen en bedreigingen die deze met zich meebrengen. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion | lees meer

filteren op programmalijn

filteren op jaartal

nieuwsbrieven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrieven! Mis zo niets om in uw school een aantrekkelijke werkomgeving te creëren.

aanmelden nieuwsbrieven