Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

  • woensdag 27 juni 2018 Shift happens – financials in het onderwijs Het voortgezet onderwijs in de regio Utrecht heeft dringend behoefte aan nieuwe leraren. Met het project ‘Shift happens’ hopen Hogeschool Utrecht en een aantal schoolbesturen uit de financiële sector warm te maken voor een baan in het onderwijs. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion | lees meer
  • woensdag 20 juni 2018 Assessmentcentrum voor zij-instromers Het lerarentekort terugdringen met kwalitatief goede assessments en leerwerktrajecten op maat. Dat is de insteek van het project ‘Assessmentcentrum voor zij-instromers’ van NHL Stenden Hogeschool en de schoolbesturen Piter Jelles en O2G2. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion | lees meer
  • maandag 18 juni 2018 Meer verlof voor partner Ouders krijgen na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion | lees meer
  • maandag 18 juni 2018 Onderhandelaarsakkoord CAO VO Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de werknemers in het vo. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Veilig, gezond & vitaal werken | lees meer
  • maandag 18 juni 2018 Vrijstelling sollicitatieplicht in laatste jaar voor AOW Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten, zijn per 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht. Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
  • maandag 18 juni 2018 Wijziging regels in mindering brengen vervroegd pensioen op WW Per 1 mei 2018 zijn de regels rond de samenloop van WW-uitkering en vervroegd pensioen gewijzigd. Vanaf dan gelden er drie uitzonderingen op de hoofdregel dat pensioen op een WW-uitkering in mindering wordt gebracht. Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
  • maandag 18 juni 2018 Werkgevers en bonden willen AOW-leeftijd langzamer laten stijgen Werknemers en werkgevers hebben overeenstemming over het later verhogen van de AOW-leeftijd. Wat beide partijen betreft gaat die pas in 2025 naar 67 jaar. Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
  • maandag 18 juni 2018 Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Het kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is aangepast. Het doel was vooral om het document overzichtelijker te maken voor de gebruikers. Daarnaast is het geüpdatet. Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
  • maandag 18 juni 2018 Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 Stijging van brutobedragen wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon. Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
  • woensdag 13 juni 2018 Nieuwe doelgroepen voor het leraarschap Met het oog op het voorspelde lerarentekort heeft Voion verkend hoe verschillende doelgroepen kunnen worden geënthousiasmeerd voor het leraarschap en in het onderwijs kunnen worden ingezet. Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion | lees meer

filteren op programmalijn

filteren op jaartal

nieuwsbrieven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrieven! Mis zo niets om in uw school een aantrekkelijke werkomgeving te creëren.

aanmelden nieuwsbrieven