GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Tevreden werknemers vertrekken niet?

donderdag 16 april 2020 |

Werknemers in het voortgezet onderwijs zijn overwegend tevreden over hun baan. Ze zijn daarentegen minder tevreden met de organisatie waar zij werken. Er is een sterke relatie tussen de tevredenheid en intentie om te vertrekken uit de huidige functie. Dit blijkt uit onderzoek dat Voion heeft laten uitvoeren om scholen nader inzicht te bieden op deze terreinen.

De tevredenheid van werknemers is van grote invloed op hun werkprestaties en mobiliteit en daarmee op de kwaliteit van het onderwijs. Maar hoe is het gesteld met de tevredenheid van werknemers in het voortgezet onderwijs? In hoeverre zijn medewerkers van plan om van baan te veranderen? En hoe valt hierop als school, bestuur of sociale partners te sturen? Voion heeft deze vragen laten onderzoeken. Dat onderzoek heeft plaatsgevonden aan de hand van gegevens uit de Werkmonitor, een enquête onder bijna 2.500 medewerkers uit het voortgezet onderwijs.

Tevredenheid
Personeel in het voortgezet onderwijs is overwegend tevreden over hun baan en het team waarvan zij deel uitmaken. Dan gaat het om de mate van zelfstandigheid, de inhoud van het werk en de samenwerking met collega’s. De tevredenheid met de organisatie is in vergelijking fors lager. Ook is die gedaald ten opzichte van 2017. Minder tevreden zijn ze over de informatievoorziening en communicatie binnen de organisatie, de hoeveelheid werk en de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. Met name het aandeel onderwijzend personeel dat tevreden of zeer tevreden is met de organisatie, is relatief laag (51%).

Vertrek
Tijdens de onderzoeksperiode was bijna een op de vijf werknemers in het voortgezet onderwijs op zoek naar een andere functie, waarvan een groot deel (43%) naar een andere functie binnen het voortgezet onderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat er een sterke relatie is tussen de tevredenheid en de intentie om te vertrekken uit de huidige functie.

Aanbevelingen
Wat kunt u als school of bestuur met de resultaten uit het onderzoek? In het rapport staan enkele aanbevelingen, zoals: 

  • ga in gesprek over de werkwijze en cultuur van de organisatie
  • zet in op een betere informatievoorziening en interne communicatie
  • investeer in het verminderen van regeldruk
  • blijf aandacht geven aan werkdruk
  • maak werk van de communicatie over ontwikkelingsmogelijkheden

Meer informatie