GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Regionale allianties lerarenopleidingen

Inleiding

De lerarenopleidingen van de hogescholen en universiteiten bundelen hun krachten landelijk, maar ook regionaal, om meer leraren op te leiden en bij te dragen aan een aantrekkelijk beroep voor leraren.

Het doel is om een helder, flexibel en zo goed mogelijk passend opleidingsaanbod aan te bieden om voldoende en kwalitatief goede leraren op te leiden. Binnen de (regionale) allianties wordt samengewerkt met scholen, leraren en andere partners. De vorm en inhoud van de regionale allianties verschillen, afhankelijk van de regionale context en behoeften. Wat alle allianties gemeen hebben is dat ze door intensievere samenwerking tussen lerarenopleidingen in het opleiden en professionaliseren van leraren willen bijdragen aan goed onderwijs voor iedereen.

Bron: https://universitaireaanpaklerarentekort.nl/bestuursakkoord-lerarentekort/

De (regionale) allianties lerarenopleidingen zijn:

  • Alliantie Lerarenopleidingen Metropoolregio Amsterdam¬†(ALMA)
  • Educatieve Alliantie Zuid-Holland (EAZH)
  • Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie¬†(ELA)
  • Groene Educatieve Alliantie (GEA)
  • Noordelijke Educatieve Alliantie (NEA)
  • Oost Werkt
  • Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON)
  • Utrecht Leert OpleidersAlliantie (ULOA)
  • Zuidelijke Educatieve Alliantie (ZEA)

Bekijk ook de Educatieve Allianties en andere samenwerkingsverbanden via Regio in beeld >>