VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied

Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

In grote delen van het land ondervinden schoolbesturen in het voortgezet onderwijs problemen met het vinden van de juiste docenten, zowel voor kortdurende vervangingen als voor reguliere functies. Sommige schoolbesturen ervaren ook een (tijdelijk) overschot van specifieke vakdocenten. Om scholen te ondersteunen bij een goed functionerende regionale arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs heeft Voion de handreiking Regionale samenwerking op personeelsgebied ontwikkeld: een handreiking gericht op samenwerken. Verschillende vormen van samenwerking op personeelsgebied komen aan de orde, van low profile samenwerking zoals het inrichten van een gezamenlijke vacaturebank tot en met het realiseren van een regionaal mobiliteitscentrum.

Voor een aantal scholen zijn de arbeidsmarktontwikkelingen al aanleiding geweest om op personeelsgebied de samenwerking met andere scholen in de regio op te zoeken. Samen kunnen ze beter inspelen op de veranderende vraag naar personeel in de regio. Samen kunnen zij sterker staan in het terugdringen van het lerarentekort en in het vinden van oplossingen voor de dalende leerlingenaantallen in de krimpregio’s. 

De handreiking helpt schoolbesturen keuzes te maken en in actie te komen door vragen te stellen over de arbeidsmarktvraagstukken waar scholen mee te maken hebben. Hoe kan samenwerking daar een oplossing voor bieden? Welke rol wilt u spelen in een groep en wat heeft de groep u te bieden? Daarna worden  drie vormen van samenwerken beschreven: een lichte, een gemiddelde en een intensieve vorm van samenwerking. Voor elk van de drie vormen van samenwerking wordt ingegaan op de kansen en mogelijkheden voor uw (potentiële) medewerkers en uw organisatie, hoe u de samenwerking met andere scholen (juridisch) kunt inrichten en uitbouwen, wat de financiële gevolgen zijn en tegen welke belemmeringen u aan zou kunnen lopen. De praktijkvoorbeelden in de handreiking bieden inspiratie en de voorbeeld overeenkomsten praktische ondersteuning bij het maken van afspraken over de samenwerking.