GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Arboscan-VO geactualiseerd

maandag 12 september 2022 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Er is een nieuwe versie van de Arboscan-VO beschikbaar (versie 14.2). Het Steunpunt RI&E heeft deze versie positief beoordeeld op actualiteit en volledigheid. Daarmee is de Arboscan-VO opnieuw erkend als branche risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)-instrument voor het voortgezet onderwijs.

Branche-erkende RI&E
Voert u een RI&E uit met de Arboscan-VO, dan voldoet u daarmee aan de op de Arbowet gebaseerde arbonormen voor het voortgezet onderwijs zoals die zijn opgenomen in de Arbocatalogus-VO. De Arboscan-VO is opgenomen in de lijst van erkende branche-instrumenten op www.rie.nl

Let op: vanaf 1 juli 2022 zijn er een aantal zaken rondom de RI&E veranderd
Om de kwaliteit van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en daarmee de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden te verbeteren, is met ingang van 1 juli 2022 een nieuw certificatieschema voor arbokerndeskundigen van kracht. Daarin zijn onder meer duidelijke criteria geformuleerd waaraan een RI&E en bijbehorend plan van aanpak moeten voldoen. De gecertificeerde arbokerndeskundigen zullen werkgevers aan de hand van die criteria adviseren over hoe zij (beter) aan hun RI&E-verplichting kunnen voldoen. Lees hier meer over in ons nieuwsbericht van 14 juni jl.

Meer informatie