GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Verhuizing Arboscan-VO en Incidentenvenster-VO naar nieuw systeem

woensdag 14 juni 2023 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Uiterlijk 1 januari 2024 verhuist de Arboscan-VO (de digitale RI&E voor het vo) naar een ander systeem, te weten het ArboManagementSysteem (AMS) van Kader Digital en stopt het huidige Incidentenvenster-VO (incidentenregistratiesysteem voor het vo). Vanaf dan wordt het incidentenregistratiesysteem toegankelijk via de Arboscan-VO. Inhoudelijk zullen de incidentenregistratie en RI&E hetzelfde blijven. De look and feel en functionaliteiten zullen wel anders zijn.

Binnenkort ontvangen de applicatiebeheerders van beide instrumenten bericht van ons over de verhuisdatum en over wat de verhuizing voor hen betekent. Ze kunnen in ieder geval tot 1 januari a.s. gebruik blijven maken van de huidige instrumenten.

Voor het gebruik van de Arboscan-VO in het AMS van Kader Digital dienen schoolbesturen, in het kader van het overstappen naar een andere leverancier, een nieuwe verwerkersovereenkomst te tekenen. Schoolbesturen die in het verleden een verwerkersovereenkomst met Voion getekend hebben, ontvangen binnenkort een nieuwe verwerkersovereenkomst. Als zij deze tekenen, kunnen hun scholen gratis gebruik (blijven) maken van de Arboscan-VO met daarin nu ook het incidentenregistratiesysteem.