GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Ziekteverzuimcijfers 2022 voortgezet onderwijs gepubliceerd

dinsdag 19 september 2023 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Na de coronajaren 2020 en 2021, is er in 2022 weer sprake van een reguliere schoolopening. Toch zijn de naweeën van de coronapandemie nog duidelijk voelbaar in de vo-scholen. In 2022 is het ziekteverzuimpercentage in het voortgezet onderwijs het hoogste sinds vele jaren. Voor het onderwijzend personeel (OP) is dit gestegen met 0,8 procentpunt naar 6,1% en voor het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) met 0,5 procentpunt naar 6,6%. Het beeld in het voortgezet onderwijs komt daarmee overeen met de landelijke cijfers van het CBS. Voor de ziekteverzuimcijfers van 2022 concluderen zij: “Niet eerder is er een zo grote toename gemeten van het jaarcijfer”.

In 2022 lijkt er sprake te zijn van een corona-herstelperiode waarin zowel leerlingen als ook het onderwijspersoneel hun weg naar school weer moeten zien te vinden. De sociaal-emotionele gevolgen van de schoolsluitingen op (het gedrag van) de leerlingen en de extra inspanningen om de leerachterstanden van leerlingen in te halen, in combinatie met oplopende personeelstekorten, trekken een wissel op de draagkracht van alle werknemers. Meer werknemers hebben zich ziek gemeld, het aantal werknemers dat zich in 2022 niet ziek heeft gemeld is fors gedaald, en zij hebben zich ook vaker ziek gemeld. Het verzuim in het corona-hersteljaar is daardoor hoger dan het sinds vele jaren is geweest.

  • Het ziekteverzuimpercentage van het OP en het OOP is in 2022 ten opzichte van 2021 met 0,8 en 0,5 procentpunt gestegen naar 6,1% respectievelijk 6,6%.
  • De ziekmeldingsfrequentie van het OP is gestegen van 1,4 in 2021 naar gemiddeld 2,1 keer in 2022. De ziekmeldingsfrequentie van het OOP is in 2022 gestegen met 0,5 keer naar gemiddeld 1,4 keer.
  • De gemiddelde ziekteverzuimduur van het OP én het OOP is in 2022 gedaald naar waarden van voor de coronapandemie. Bij het OP met acht dagen naar gemiddeld 12 ziektedagen en bij het OOP met tien dagen naar gemiddeld 18 ziektedagen.
  • Het percentage nulverzuim, dit is het percentage werknemers dat in een kalenderjaar niet heeft verzuimd, is bij zowel het OP als ook het OOP in 2022 fors gedaald. Bij het OP van 53% naar 39% en bij het OOP van 42% naar 27%.

Tabel: ziekteverzuimgegevens onderwijzend personeel en directie (OP)

Tabel: ziekteverzuimgegevens onderwijzend personeel en directie (OP)

Tabel: ziekteverzuimgegevens ondersteunend personeel (OOP)

Tabel: ziekteverzuimgegevens ondersteunend personeel (OOP)

Verzuimcijfers uitgesplitst naar kenmerken
In het rapport Verzuimcijfers VO 2022 zijn de verzuimcijfers uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, aanstellingsomvang, denominatie, verstedelijking, schoolgrootte en schooltype.

Verzuimcijfers per school
Is het ziekteverzuim op uw school gestegen? In de Verzuimbenchmark-VO kunt u de verzuimcijfers van uw school bekijken. Daarnaast maakt de Verzuimbenchmark-VO een analyse van de schoolsituatie (in vergelijking met dat van - qua type overeenkomstige -  andere scholen) en worden handvatten gegeven om het beleid te verbeteren.

Meer informatie