VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

 • thema

  woensdag 15 april 2020

  Toekomst van ons onderwijs

  Met het discussiestuk 'Toekomst van onderwijs' wil een brede coalitie van onderwijsorganisaties een brede dialoog starten over aanpassingen en vernieuwingen die nodig zijn om de uitdagingen in het onderwijs het hoofd te bieden.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 14 april 2020

  Bestuurlijke constructen in het funderend onderwijs

  Bestuurlijke samenwerking biedt kansen, maar er kleven ook risico’s aan. Eind 2019 is in opdracht van OCW een inventarisatie gedaan om een actueel beeld te krijgen van de aantallen, risico’s en achtergronden van de bestuurlijke constructen en is aanvullend onderzoek gedaan naar de samenwerking op vestigingsniveau.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 1 april 2020

  Eindrapport Quickscan professioneel statuut

  Onderzoek onder schoolleiders naar de stand van zaken rond de invoering van het professioneel statuut in het voortgezet onderwijs. Uitgevoerd door SEOR in opdracht van Voion, 2019.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 10 maart 2020

  VO-Signaal: 'Wie is verantwoordelijk voor veiligheid?'

  In dit VO-Signaal wordt uitgelegd wie werknemers zijn en wie niet (bijvoorbeeld vrijwilligers en zzp’ers) en welke verantwoordelijkheid de school heeft voor deze personen. (Voion, maart 2020)

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  maandag 9 maart 2020

  Leraar: Een professie met perspectief

  Drieluik waarin het beroepsbeeld van leraren wordt verdiept

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 9 maart 2020

  Maatwerk – Wie neemt de regie?

  Eindrapportage project ‘Van bekwaam naar bevoegd’ Met concreet advies aan 10 stakeholders

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 4 maart 2020

  Wat drijft de mobiele leraar?

  Verkenning naar de vertrekredenen van leraren in het primair onderwijs

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 4 maart 2020

  Eindrapportage Begeleiding startende leraren 2014-2019

  Onderzoek door de Lerarenopleiding Rijksuniversiteit Groningen naar de begeleiding van startende docenten in het voortgezet onderwijs.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 25 februari 2020

  Naar een stelsel met toekomst– bouwstenen voor een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs

  Bouwstenen voor een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 4 februari 2020

  Eindrapportage Vergroting instroom in de eerstegraads lerarenopleiding bij de bètavakken

  Een onderzoek naar de vergroting van de instroom in de eerstegraads lerarenopleiding bij de bètavakken wiskunde, informatica, natuurkunde en scheikunde. Door Universiteit Leiden, TU Delft, University of Groningen Faculty of Science and Engineering. 2020

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren