VOION Haganum 2144

Publicaties

 • thema

  dinsdag 9 januari 2024

  Verkenning kwaliteit en positie lerarenopleidingen

  Betreft: Verkennend onderzoek naar manieren om de kwaliteit en positie van lerarenopleidingen te versterken. Uitgevoerd door: ministerie van OCW, december 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 9 januari 2024

  Trendrapportage Arbeidsmarkt leraren po, vo en mbo 2023

  Een rapportage met relevante en actuele cijfers over leraren en hun arbeidsmarkt. Uitgave: Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, december 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 12 december 2023

  Nationaal Programma Onderwijs: Vijfde voortgangsrapportage funderend onderwijs

  Betreft: Kamerbrief en voortgangsrapportage over de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs door scholen. Uitgave: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, november 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 12 december 2023

  VO-signaal: Zijn er veilige en betaalbare alternatieven voor aardgas in het practicumlokaal?

  Het doel van dit VO-signaal is om scholen die niet (meer) aangesloten zijn op aardgas, te informeren over voor- en nadelen van alternatieven zodat zij een geïnformeerde keus kunnen maken.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  donderdag 7 december 2023

  Sectorrapportage van het voortgezet onderwijs 2023

  Een rapportage over de belangrijkste en meest actuele informatie over het voortgezet onderwijs. VO-raad, november 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 21 november 2023

  Wanneer dient een school aangifte te doen bij de politie?

  Betreft: Artikel voor een helder aangiftebeleid binnen de school. Artikel in: magazine Naar School nr 39. Gepubliceerd door: VOS/ABB, november 2023.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 16 november 2023

  Handreiking De overgang en werk

  De handreiking bevat praktische tips en informatie voor werkgevers en werknemers om de overgang op de werkvloer te herkennen, te bespreken en ermee om te gaan.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  maandag 13 november 2023

  Hoe tevreden en loyaal zijn medewerkers in het po en het vo?

  Onderzoek naar tevredenheid en loyaliteit van medewerkers in het po en vo (leraren en ondersteuners). Uitgevoerd door: DUO Onderwijsonderzoek & Advies, oktober 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 2 november 2023

  Een nieuwe rol en een nieuw perspectief

  Betreft: katern over de begeleiding van startende leraren, schoolleiders en bestuurders. Uitgave: VO-academie van de VO-raad, oktober 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 31 oktober 2023

  Arbovisie 2040

  Een visie op arbobeleid voor de komende jaren. Uitgave ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 30 oktober 2023.

  Veilig en vitaal werken

filteren