VOION Haganum 2144

Publicaties

 • thema

  woensdag 7 februari 2024

  Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022 (NEA) voor het voortgezet onderwijs

  Betreft: Onderzoek naar de arbeidssituatie van werknemers. Analyse van gegevens uit de NEA voor het voortgezet onderwijs. Bron: NEA 2022 Tabellen sector onderwijs TNO. Uitgave: Voion, februari 2024.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  woensdag 31 januari 2024

  Podcast Zin in lesgeven

  Arend Jan Zwarteveen en Peter van der Zwaal maken de podcast ‘Zin in Lesgeven’, over zij-instromen in het onderwijs. In samenwerking met Voion zijn de volgende podcasts opgenomen.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 17 januari 2024

  Jaarplan Voion 2024

  In ons jaarplan 2024 vindt u een beknopt overzicht van alle activiteiten die we in 2024 met en voor u uitvoeren.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 16 januari 2024

  TNO-rapport werkdruk in het onderwijs

  Onderzoek naar werkdruk in het onderwijs gebaseerd op de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Uitgevoerd door: TNO, december 2023.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 9 januari 2024

  Arbobalans 2022

  Betreft: tweejaarlijks onderzoek naar de ontwikkeling van de kwaliteit van arbeid in Nederland. In opdracht van: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uitgevoerd door: TNO, maart 2023.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 9 januari 2024

  De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2023-2033

  Betreft: Ramingen voor de arbeidsmarkt voor leraren in het po, vo en mbo. In opdracht van: ministerie van OCW. Uitgevoerd door: Centerdata, december 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 9 januari 2024

  IPTO: vakken en bevoegdheden in het vo

  Betreft: Jaarlijkse Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO) waarbij voor al het lesgevend personeel in het vo gegevens worden verzameld omtrent vakken en bevoegdheden. In opdracht van: ministerie van OCW. Uitgevoerd door: Centerdata, december 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 9 januari 2024

  Loopbaanmonitor onderwijs

  Betreft: Onderzoek naar de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van de lerarenopleidingen en naar de begeleiding van pas afgestudeerde leraren en zij-instromers in het beroep. In opdracht van: ministerie van OCW. Uitgevoerd door: Centerdata en MOOZ, december 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 9 januari 2024

  Personeelstekorten voortgezet onderwijs (peildatum 1 oktober 2023)

  Betreft: Een rapportage met relevante en actuele cijfers over leraren en hun arbeidsmarkt. Uitgave: Centerdata, december 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 9 januari 2024

  Vertrekredenen leraren en docenten in het po, vo en mbo

  Betreft: Vertrekredenen leraren en docenten in het po, vo en mbo. Door: ResearchNed. In opdracht van: ministerie van OCW, december 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren