VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

 • thema

  woensdag 23 juni 2021

  Zij-instroom po, vo en mbo

  Sectoroverstijgend evaluatieonderzoek naar zij-instroom in het onderwijs. In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Uitgevoerd door: Regioplan, mei 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 14 juni 2021

  Beroepsstandaard Schoolleiders VO en katern Richting geven aan professionele ontwikkeling

  Beroepsstandaard Schoolleiders VO, januari 2021. Katern Richting geven aan professionele ontwikkeling. Aan de slag met de Beroepsstandaard Schoolleiders VO, juni 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 3 juni 2021

  De rol van leraren bij onderwijsvernieuwing

  Beroepsstandaard Schoolleiders VO, gepubliceerd januari 2021. Katern Richting geven aan professionele ontwikkeling. Aan de slag met de Beroepsstandaard Schoolleiders VO, gepubliceerd juni 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 10 mei 2021

  De Staat van het Onderwijs 2021

  Rapport over de trends en ontwikkelingen binnen de onderwijssector in de periode 2019-2020. Uitgevoerd door: De Inspectie van het Onderwijs, april 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 3 mei 2021

  De Staat van de Schoolleider 2021

  De Staat van de Schoolleider schetst een gebalanceerd beeld van het beroep van schoolleider. Naast feiten, cijfers en lees en luister tips, behandelt de Staat van de Schoolleider 2021, thema’s als werkdruk en tevredenheid, professionalisering en de startende schoolleider. Uitgave van: VO-raad en Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), april 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 13 april 2021

  Tussenevaluatie convenant aanpak personeelstekorten en werkdruk: Hoe zijn de middelen in het vo tot nu toe besteed?

  Onderzoek naar de maatregelen die met de middelen uit het convenant 'Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting' zijn uitgevoerd of nog in planvorming of uitvoering zijn. Uitgevoerd door Voion in opdracht van de cao-tafel vo, april 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  maandag 12 april 2021

  Jaarverslag Voion 2020

  In het jaarverslag 2020 blikken we terug op de activiteiten die we met en voor u hebben uitgevoerd in 2020. U vindt instrumenten, handreikingen, publicaties en factsheets van Voion in het jaarverslag 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  donderdag 1 april 2021

  Quickscan Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen

  Quickscan naar beschikbare kennis en interventies, succesfactoren en processtappen voor een effectieve aanpak van duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren. Uitgevoerd door Capgemini Invent, in opdracht van het ministerie van SZW, februari 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  woensdag 24 maart 2021

  Arbeidsmarktonderzoek Schoolleiders voortgezet onderwijs

  Onderzoek naar de vraag naar en het aanbod van nieuwe schoolleiders, het imago en de interesse voor het beroep van schoolleider. Voion, maart 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 23 maart 2021

  Arbobalans 2020

  Een onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland. In opdracht van: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uitgevoerd door TNO, februari 2021.

  Veilig en vitaal werken

filteren