VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

 • thema

  donderdag 12 mei 2022

  Evaluatieonderzoek Lerarenbeurs en professionalisering in brede zin

  Betreft: Onderzoek naar professionalisering in brede zin en evaluatie van de Lerarenbeurs. In opdracht van: het ministerie van OCW. Uitgevoerd door: MOOZ, CAOP, Centerdata, maart 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 11 mei 2022

  Jaarverslag Voion 2021: In dialoog met het onderwijsveld

  Hoe heeft Voion het onderwijs het afgelopen jaar ondersteund? Een overzicht van onze belangrijkste activiteiten in 2021. Voion, mei 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 10 mei 2022

  De Staat van het Onderwijs 2022

  Betreft: Rapport over de trends en ontwikkelingen in het onderwijs. Uitgevoerd door: Inspectie van het Onderwijs, april 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  maandag 25 april 2022

  Sociale veiligheid van docenten VO

  Kwantitatief onderzoek naar de sociale veiligheid van docenten in het voortgezet onderwijs. Uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies, april 2022.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  woensdag 20 april 2022

  Onderzoek uitval startende docenten voortgezet onderwijs

  Het onderzoek geeft inzicht in baan- en schoolkenmerken die een sterke relatie vertonen met uitval van startende docenten. Voion, april 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 19 april 2022

  Extra Hulp voor de Klas: Besteding middelen en resultaat

  Monitor- en evaluatieonderzoek naar het uitvoeringsproces en de opbrengsten van de subsidieregeling Eerste Hulp voor de Klas. Uitgave van Regioplan en ECBO in opdracht van ministerie van OCW, februari 2022

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 19 april 2022

  Nationaal Programma Onderwijs: Tweede voortgangsrapportage funderend onderwijs

  Onderzoek naar de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs door scholen. Uitgave: Ministerie van OCW, april 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 6 april 2022

  Bètalerarenmonitor

  Bètalerarenmonitor. De huidige situatie rondom het lerarentekort in de bètavakken in het voortgezet onderwijs. Uitgave: Bètalerarenkamer, maart 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 22 maart 2022

  Arbeidsmarkt barometer po, vo en mbo 2020-2021

  Jaarrapport over de vacatureontwikkeling in het po, vo en mbo. In opdracht van: ministerie van OCW. Uitgevoerd door: Ecorys en Dialogic, december 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 17 maart 2022

  Kosten zij-instroomtrajecten in het po, vo en mbo

  Inzicht in de belangrijkste kostenposten voor scholen van een zij-instroomtraject. In opdracht van: het ministerie van OCW. Uitgevoerd door: ResearchNed, februari 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren