VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

 • thema

  woensdag 17 november 2021

  Extra Hulp voor de Klas: Monitor aanvraagproces

  Onderzoek naar de ervaringen van de sector (po, vo en mbo) voor wat betreft het organiseren van regionale samenwerking en het indienen van een aanvraag voor de subsidieregeling Eerste Hulp voor de Klas in het eerste aanvraagtijdvak. Uitgave van Regioplan en ECBO in opdracht van ministerie van OCW, juli 2021

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 9 november 2021

  Sterk Techniekonderwijs: Eerste fase

  Monitorgegevens en voortgang in het eerste jaar van het programma Sterk Techniekonderwijs (STO). Uitgevoerd door: Consortium ResearchNed, SEO Economisch onderzoek, ROA en Bureau Turf. Begeleid door NRO, juni 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 4 november 2021

  Voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs: najaar 2021

  Eerste voortgangsrapportage over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Door: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, oktober 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 14 oktober 2021

  Sectorrapportage van het voortgezet onderwijs 2021

  Een rapportage over de belangrijkste en meest actuele informatie over het voortgezet onderwijs. Uitgevoerd door: VO-raad, oktober 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 21 september 2021

  Samen werken: Inclusief werkgeverschap in het onderwijs

  Katern over inclusief werkgeverschap in het onderwijs. In opdracht van: de VO-academie van de VO-raad. In samenwerking met: project Baanbrekers van de PO-Raad en VO-raad, september 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 21 september 2021

  Verkenning werking van regionale loketten

  Verkenning naar de regionale loketten in de RAP-regio’s. Uitgevoerd door: Arbeidsmarktplatform PO, SOM en Voion, september 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 21 september 2021

  RAP Verkenning Samenwerkingsverbanden in de regio

  Verkenning naar de samenwerkingsverbanden in de regio. Uitgevoerd door: Arbeidsmarktplatform PO, SOM en Voion, september 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  woensdag 15 september 2021

  Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid voortgezet onderwijs

  Analyse naar de ontwikkelingen en maatregelen van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector voortgezet onderwijs. Uitgave Voion, juli 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  woensdag 8 september 2021

  Informatieblad professionele vertrouwenspersonen

  Informatieblad met de belangrijkste aandachtspunten die helpen bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Het Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen in samenwerking met het ministerie van SZW, 1 juli 2021.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 7 september 2021

  De meerwaarde van Samen Opleiden en Professionaliseren

  Onderzoek naar de huidige praktijk van SO&P-partnerschappen en de ervaren meerwaarde van Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P). In opdracht van Ministerie van OCW. Uitgevoerd door: ECBO, juli 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren