VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

 • thema

  dinsdag 13 december 2022

  Kwartiermakersadvies personeelstekort onderwijs

  Advies over het personeelstekort in het onderwijs. In opdracht van: ministerie van OCW. Geschreven door: Lodewijk Asscher, Ber Damen, Ila Kasem, Rochdi Darrazi, Elske Rotteveel en Niels Büller, december 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 13 december 2022

  Trendrapportage arbeidsmarkt leraren po, vo en mbo 2022

  Een rapportage met relevante en actuele cijfers over leraren en hun arbeidsmarkt. Uitgave: Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, december 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 13 december 2022

  De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2022-2032

  Betreft: Ramingen voor de arbeidsmarkt voor leraren in het po, vo en mbo 2022-2032. In opdracht van: Ministerie van OCW. Uitgevoerd door: Centerdata, december 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 12 december 2022

  Podcast Zin in lesgeven

  Arend Jan Zwarteveen en Peter van der Zwaal maken de podcast ‘Zin in Lesgeven’, over zij-instromen in het onderwijs. In samenwerking met Voion zijn de volgende podcasts opgenomen.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 29 november 2022

  Beleidssamenvatting GAK-project Met een andere bril

  Betreft: Onderzoek naar een nieuwe aanpak om organisaties te motiveren en ondersteunen in het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwd diversiteitsbeleid. In opdracht van: Instituut Gak Uitgevoerd door: Universiteit Utrecht, september 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 22 november 2022

  Nationaal Programma Onderwijs: Derde voortgangsrapportage

  Kamerbrief en voortgangsrapportage over de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs door scholen. Ministerie van OCW, november 2022

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 14 november 2022

  Sectorrapportage van het voortgezet onderwijs 2022

  Een rapportage over de belangrijkste en meest actuele informatie over het voortgezet onderwijs. Uitgevoerd door: VO-raad, november 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  woensdag 9 november 2022

  Evaluatieonderzoek Regionale Aanpak Personeelstekorten Eindrapportage augustus 2022

  Evaluatieonderzoek naar de stand van zaken RAP 2022. In opdracht van: Het ministerie van OCW. Uitgevoerd door: Kohnstamm instituut en Oberon, augustus 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 17 oktober 2022

  De waarde(ring) van OOP in de klas

  Onderzoek naar de inzet van onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het voorgezet onderwijs. In opdracht van: het ministerie van OCW. Uitgevoerd door: MOOZ, CAOP en Centerdata, september 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  woensdag 5 oktober 2022

  Onderzoek naar inductie bij vo-scholen in de regio Nijmegen

  Betreft: Onderzoek naar de kwaliteit van inductietrajecten bij vo-scholen in de regio Nijmegen. Auteurs: Katrijn Opstoel, Eline den Tuinder, Helma Oolbekkink, juli 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren