VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

 • thema

  maandag 17 januari 2022

  Jaarplan Voion 2022

  Een overzicht van de activiteiten van Voion in 2022, januari 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  donderdag 6 januari 2022

  Loopbaanmonitor onderwijs 2021

  Onderzoek naar de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie en begeleiding van pas afgestudeerde leraren en zij-instromers in het beroep. In opdracht van: Ministerie van OCW. Uitgevoerd door: CentERdata en MOOZ, december 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 6 januari 2022

  IPTO: vakken en bevoegdheden in het voortgezet onderwijs

  Jaarlijkse Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO) waarbij voor al het lesgevend personeel in het vo gegevens worden verzameld omtrent vakken en bevoegdheden. In opdracht van: Ministerie van OCW. Uitgevoerd door: CentERdata, november 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 21 december 2021

  Onderzoek naar studiesucces bij tweedegraads lerarenopleidingen

  Rapport over maatregelen voor het verminderen van studieuitval en verhogen van studiesucces bij lerarenopleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Uitgevoerd door: Berenschot Groep B.V. In opdracht van: Ministerie van OCW, oktober 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 20 december 2021

  Trendrapportage arbeidsmarkt leraren po, vo en mbo 2021

  Een rapportage met relevante en actuele cijfers over leraren en hun arbeidsmarkt. Uitgave: Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, december 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 20 december 2021

  De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2021-2031

  Betreft: Ramingen voor de arbeidsmarkt voor leraren in het po, vo en mbo 2021-2031. In opdracht van: Ministerie van OCW. Uitgevoerd door: CentERdata, december 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 15 december 2021

  Onderzoek naar de motivatie van zij-instromers om in het technisch vmbo te blijven

  Onderzoeksrapport over de motivatie van zij-instromers om in het technisch vmbo te blijven. Tom Hoogendoorn, augustus 2019. Artikel door SterkTechniekOnderwijs, mei 2021

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 1 december 2021

  Groot denken & Klein beginnen. Terugblik op projecten om het lerarentekort aan te pakken.

  In deze publicatie leest u een terugblik op twaalf projecten op drie gebieden: werven en nieuwe instroom, oriëntatietrajecten zij-instroom en behoud en doorstroom.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  woensdag 17 november 2021

  Extra Hulp voor de Klas: Monitor aanvraagproces

  Onderzoek naar de ervaringen van de sector (po, vo en mbo) voor wat betreft het organiseren van regionale samenwerking en het indienen van een aanvraag voor de subsidieregeling Eerste Hulp voor de Klas in het eerste aanvraagtijdvak. Uitgave van Regioplan en ECBO in opdracht van ministerie van OCW, juli 2021

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 9 november 2021

  Sterk Techniekonderwijs: Eerste fase

  Monitorgegevens en voortgang in het eerste jaar van het programma Sterk Techniekonderwijs (STO). Uitgevoerd door: Consortium ResearchNed, SEO Economisch onderzoek, ROA en Bureau Turf. Begeleid door NRO, juni 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren