VOION Haganum 2144

Publicaties

 • thema

  woensdag 19 april 2023

  Loopbanen van schoolleiders

  Onderzoek naar de carrièrepaden van schoolleiders en de mogelijkheden om instroom, behoud en doorgroei te bevorderen. Uitgevoerd door Voion, april 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  maandag 17 april 2023

  Katern Inductie van startende leraren

  Een katern van acht casussen die een inkijkje geven in de inductiepraktijk op scholen en de verschillende accenten die daarbij worden gelegd. Uitgave: VO-raad, april 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 28 maart 2023

  Rechtstreekse route naar het leraarschap Informatica

  Verkennend onderzoek naar het draagvlak voor een nieuwe rechtstreekse route naar het leraarschap Informatica. In opdracht van: ministerie van OCW. Uitgevoerd door: Dialogic Innovatie & Interactie, februari 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 28 maart 2023

  Publicatie (pilot)meting tekorten voor vo in gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

  Dit rapport beschrijft de pilot voor een meting van personeelstekorten in het voorgezet onderwijs (vo). Uitgevoerd door: Centerdata. In opdracht van: ministerie van OCW, februari 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 28 maart 2023

  Onderzoek seksueel grensoverschrijdend gedrag

  Onderzoek naar ideeën en meningen van 2.700 Nederlanders rond de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uitgave: I&O Research. Opdrachtgever: ministerie van OCW, maart 2023.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  maandag 13 maart 2023

  Naar een kansrijke inductie van startende leraren

  Achtergrondinformatie over goede begeleiding van startende leraren, gebaseerd op relevant en/of recent onderzoek om partnerschappen van Samen Opleiden & Professionaliseren te ondersteunen bij het optimaliseren van inductieprogramma’s en het bijbehorende HRM-beleid. Door: Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, februari 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 9 maart 2023

  Staat van de Medezeggenschapsraad

  Rapport met ervaringen, belangen, wensen en behoeften van MR-leden. Door: Ouders & Onderwijs, Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), de Reformatorische Oudervereniging (ROV) en het LAKS, februari 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 6 maart 2023

  Onderzoek naar verschillen in leerlingenprognoses

  Onderzoek naar de verschillen, overeenkomsten en trefzekerheid van de leerlingenprognoses van DUO en Voion. Voion i.s.m. MOOZ Onderzoek, maart 2023.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 27 februari 2023

  IPTO: vakken en bevoegdheden in het voortgezet onderwijs

  Jaarlijkse Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO) waarbij voor al het lesgevend personeel in het vo gegevens worden verzameld omtrent vakken en bevoegdheden. In opdracht van: Ministerie van OCW. Uitgevoerd door: CentERdata, februari 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 13 februari 2023

  Anders organiseren in het voortgezet onderwijs

  Een inventarisatie van de verschillende vormen van anders organiseren en de gevolgen ervan voor onderwijsmedewerkers. Voion, februari 2023.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt

filteren