VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

 • thema

  donderdag 7 januari 2021

  Rapportage Zij-instroom leraren 2020

  Een rapportage over bestandsgegevens zij-instroom van leraren in het onderwijs (po, vo en mbo) en de zij-instroom van studenten in de lerarenopleidingen. Uitgevoerd door: Ministerie van OCW en DUO, december 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 6 januari 2021

  IPTO: bevoegdheden en vakken in het vo

  Jaarlijkse Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO) waarbij voor al het lesgevend personeel in het vo gegevens worden verzameld omtrent vakken en bevoegdheden. In opdracht van: Ministerie van OCW. Uitgevoerd door: CentERdata, december 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 6 januari 2021

  De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2020-2030

  Betreft: Ramingen voor de arbeidsmarkt voor leraren in het po, vo en mbo 2020-2030. In opdracht van: Ministerie van OCW. Uitgevoerd door: CentERdata, december 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 6 januari 2021

  Loopbaanmonitor onderwijs 2020

  Onderzoek naar de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie en begeleiding van pas afgestudeerde leraren en zij-instromers in het beroep. In opdracht van: Ministerie van OCW. Uitgevoerd door: CentERdata en MOOZ, december 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 5 januari 2021

  Trendrapportage arbeidsmarkt leraren po, vo en mbo 2020

  Een rapportage met relevante en actuele cijfers over leraren en hun arbeidsmarkt op een rij. Uitgave: Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, december 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 23 december 2020

  Monitor regionale aanpak lerarentekort eindrapport 2020

  Een analyse van de subsidieaanvragen van 57 RAL-regio’s en de G4 samengebracht in een eindrapport. In opdracht van het ministerie van OCW en uitgevoerd door Oberon en Kohnstamm instituut, december 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 11 november 2020

  Perspectieven op flexwerk in het voortgezet onderwijs

  Verkenning naar perspectieven op flexwerk in het voortgezet onderwijs. Voion, november 2020

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  woensdag 11 november 2020

  De Staat van de lerarenopleider

  Een uitgave over de lerarenopleider en de beroepsgroep anno 2020. Velon Vereniging Lerarenopleiders Nederland, november 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 14 oktober 2020

  Schoolfactoren en leraarsbekwaamheden in vernieuwingsscholen

  Een onderzoek naar het realiseren van complexe vernieuwingen in het scholenveld. Uitgevoerd door Open Universiteit, oktober 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 5 oktober 2020

  De waarde van startende leraren voor scholen

  Katern over de complexiteit van inductie en begeleiding van startende leraren. (VO-raad, 2020)

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren