VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

 • thema

  dinsdag 17 april 2018

  De Staat van arbeidsveiligheid

  De realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten, door de Inspectie SZW

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  maandag 12 maart 2018

  Tevredenheid met werken in het voortgezet onderwijs

  Om meer zicht te krijgen op de werktevredenheid in de sector heeft Voion in kaart laten brengen hoe tevreden het personeel in het voortgezet onderwijs is en welke factoren hierop van invloed zijn.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  vrijdag 2 februari 2018

  Professioneel statuut. Handreiking voor leraren en docenten

  Een gezamenlijke handreiking van AOb, FvOv en CNV Onderwijs

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 1 februari 2018

  Onderwijsdrijfverenonderzoek: Wie zijn de leraren van morgen?

  Wat zijn de beweegredenen van niet-leraren om wel of niet voor het onderwijs te kiezen (Motivaction i.o.v. Platform Bèta Techniek, januari 2018)

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 1 februari 2018

  Samen voor voortgezet werkvermogen

  Evaluatie van het Sectorplan voor het voortgezet onderwijs (APE i.o.v. Voion, december 2017)

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  maandag 15 januari 2018

  Sectoranalyse onderwijs

  In dit onderzoek van Regioplan (i.o.v. de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs) is een analyse gemaakt van de ontwikkelingen aan de lerarenopleidingen tussen 2013 en 2016 (december 2017)

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 11 januari 2018

  De kosten van zij-instroom in het onderwijs

  Een onderzoek naar de kosten van zij-instroom in het po, vo en mbo.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 11 januari 2018

  Monitor onderwijshuisvesting po/vo

  Een onderzoek naar de kwaliteit van de huisvesting in het primair en voortgezet onderwijs.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  vrijdag 5 januari 2018

  Beroepsbeeld voor de leraar

  Over ontwikkelrichtingen en groei van leraren in het onderwijs (november 2017)

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 21 december 2017

  De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022

  Werkloosheid daalt, maar voor velen blijven de lonen gelijk

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren