VOION Haganum 2144

Publicaties

 • thema

  dinsdag 21 september 2021

  Verkenning werking van regionale loketten

  Verkenning naar de regionale loketten in de RAP-regio’s. Uitgevoerd door: Arbeidsmarktplatform PO, SOM en Voion, september 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 21 september 2021

  RAP Verkenning Samenwerkingsverbanden in de regio

  Verkenning naar de samenwerkingsverbanden in de regio. Uitgevoerd door: Arbeidsmarktplatform PO, SOM en Voion, september 2021.

  Veilig en vitaal werken Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 15 september 2021

  Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid voortgezet onderwijs

  Analyse naar de ontwikkelingen en maatregelen van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector voortgezet onderwijs. Uitgave Voion, juli 2021.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  woensdag 8 september 2021

  Informatieblad professionele vertrouwenspersonen

  Informatieblad met de belangrijkste aandachtspunten die helpen bij het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Het Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen in samenwerking met het ministerie van SZW, 1 juli 2021.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 7 september 2021

  De meerwaarde van Samen Opleiden en Professionaliseren

  Onderzoek naar de huidige praktijk van SO&P-partnerschappen en de ervaren meerwaarde van Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P). In opdracht van Ministerie van OCW. Uitgevoerd door: ECBO, juli 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  zaterdag 21 augustus 2021

  Duurzame Inzetbaarheid in Nederland 2021

  Betreft: Een overzicht van kennis over het concept van duurzame inzetbaarheid. Door: TNO innovation for life, 2021.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  woensdag 18 augustus 2021

  Effecten van LeerKRACHT op schoolcultuur en onderwijskwaliteit

  Betreft: Onderzoek naar de bijdrage van leerKRACHT op schoolcultuur en onderwijskwaliteit. Uitgave: NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek), 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 20 juli 2021

  De relatie tussen het schoolklimaat en de prestaties van leerlingen in het primair onderwijs

  Een onderzoek naar of het binnenklimaat van de school invloed heeft op de leerprestaties van basisschoolleerlingen in Nederland. Auteur: Silke Daals, juli 2021.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 24 juni 2021

  Strategische evaluatie lerarenbeleid primair en voortgezet onderwijs 2013-2020

  Een terugblikkende analyse op basis van bestaande beleidsevaluaties. In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Uitgevoerd door: ResearchNed/SEO Economisch onderzoek, mei 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 24 juni 2021

  Tekortvakken VO in beeld

  Onderzoek naar vakspecifieke knelpunten en maatregelen voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs. In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Uitgevoerd door: CAOP, CentERdata en MOOZ, maart 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren