VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

 • thema

  woensdag 10 april 2019

  De Staat van het voortgezet onderwijs 2019

  De Staat van het Voortgezet Onderwijs 2019 bevat trends en ontwikkelingen binnen deze onderwijssector.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 9 april 2019

  Handreiking financieel beleid voor de medezeggenschapsraad

  Met deze handreiking wil Versterking medezeggenschap MR-leden handvatten bieden om een zinvolle bijdrage te leveren aan de dialoog en een goed overwogen advies te kunnen geven.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 4 april 2019

  Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs

  Tijdens het afgelopen schooljaar zijn er 1.937 meldingen bij de vertrouwensinspecteurs binnengekomen.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  maandag 11 maart 2019

  Adviesrapport aanpak leerlingendaling voortgezet onderwijs

  De Commissie Dijkgraaf heeft in kaart gebracht wat de invloed is van teruglopende leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs en adviseert hoe schoolbesturen beter in staat gesteld kunnen worden zorg te dragen voor toekomstbestendig onderwijs in de re

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 20 februari 2019

  Huisacademies in kaart

  Een onderzoek naar de typen huisacademies binnen scholen en besturen in het po en vo en hoe zij georganiseerd zijn.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  maandag 4 februari 2019

  Optimale inrichting van lerarenopleidingen

  Resultaten van een vignetten- en motievenonderzoek onder havisten, vwo'ers en mbo-4 studenten

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 29 januari 2019

  Monitor professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders VO 2018

  Een onderzoek naar de professionele ontwikkeling van schoolleiders en bestuurders in het voortgezet onderwijs

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 10 januari 2019

  Sociale veiligheid in en rond scholen

  In het voortgezet (speciaal) onderwijs voelt het grootste deel van zowel de leerlingen als de personeelsleden zich veilig op school.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  woensdag 9 januari 2019

  Promotiebeurzen voor docenten

  Om te stimuleren dat docenten zich verder ontwikkelen, zijn er verschillende subsidieregelingen in het leven geroepen waaronder een vijftal beursinitiatieven.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 4 december 2018

  Rapport Evaluatie Vierslagleren VO tranches 2015-2017 en 2016-2018

  Een onderzoek naar de ervaringen van leraren en schoolbesturen met de subsidieregeling Vierslagleren-VO.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion

filteren