VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

 • thema

  donderdag 1 april 2021

  Quickscan Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen

  Quickscan naar beschikbare kennis en interventies, succesfactoren en processtappen voor een effectieve aanpak van duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren. Uitgevoerd door Capgemini Invent, in opdracht van het ministerie van SZW, februari 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  woensdag 24 maart 2021

  Arbeidsmarktonderzoek Schoolleiders voortgezet onderwijs

  Onderzoek naar de vraag naar en het aanbod van nieuwe schoolleiders, het imago en de interesse voor het beroep van schoolleider. Voion, maart 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 23 maart 2021

  Arbobalans 2020

  Een onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland. In opdracht van: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uitgevoerd door TNO, februari 2021.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 9 maart 2021

  Strategisch personeelsbeleid in het vo

  2020-meting in het kader van de monitoring van de afspraak in het geactualiseerde Sectorakkoord VO (2018) over de versterking van strategisch personeelsbeleid. Uitgevoerd door: Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap. In opdracht van: VO-raad en Ministerie van OCW, maart 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 9 maart 2021

  VO-signaal: Veilig inzetten van lasers in en rond het klaslokaal

  Laserstraling kan het oog en de huid beschadigen. In dit VO-signaal komen classificatie, potentiële gevaren en risico’s, regelgeving en veilig gebruik van lasers aan bod. Voion, maart 2021.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  woensdag 3 maart 2021

  Handreiking voor uitvoering Regelingen voor vervroegd uittreden (RVU’s)

  In de praktijk leven veel vragen over de uitvoering van regelingen voor eerder uittreden. Deze handreiking geeft handvatten om op een zorgvuldige en solide manier volgens de nieuwe regels RVU’s af te spreken en uit te voeren.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  maandag 1 maart 2021

  Gedragsanalyse naleving coronamaatregelen vo-scholen eindrapportage

  Een gedragsonderzoek gericht op de naleving van coronamaatregelen in het vo. In opdracht van: Ministerie van OCW. Uitgevoerd door: Inspire to Act en Novi Mores, januari 2021.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  woensdag 24 februari 2021

  Begeleiding startende schoolleiders vo

  Onderzoek naar de actuele stand van zaken begeleiding startende schoolleiders in het vo. In opdracht van: Ministerie van OCW. Uitgevoerd door: Ecorys en MOOZ, januari 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 28 januari 2021

  Vitaal naar pensioen

  De (arbeidsmarkt)positie van oudere leraren in het primair onderwijs en oudere docenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in beeld. Uitgevoerd door: CAOP, CentERdata en MOOZ, januari 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 12 januari 2021

  Bestuurders aan het woord

  Onderzoek naar het proces van het al dan niet komen tot samenwerking bij bestuurders in het voortgezet onderwijs. Auteur: drs. Doetina van Kelle MBA, december 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren