VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

 • thema

  donderdag 31 mei 2018

  Onderwijs aan het werk 2018. Publicatie over de uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt

  ‘Onderwijs aan het werk 2018. Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs’ Zo heet de nieuwe veelomvattende publicatie die onder redactie van de bijzonder hoogleraren dr. Frank Cörvers en dr. Marc van der Meer tot stand is komen.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 24 mei 2018

  Arbeidsmarktanalyse VO

  SWOT-analyse van de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  woensdag 9 mei 2018

  Healthy and Safe Workplaces in Health Care

  Onderzoek naar de rol van het veiligheidsklimaat in de gezondheid en veiligheid van zorgmedewerkers en zorgorganisaties.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 17 april 2018

  De Staat van arbeidsveiligheid

  De realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten, door de Inspectie SZW

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  vrijdag 2 februari 2018

  Professioneel statuut. Handreiking voor leraren en docenten

  Een gezamenlijke handreiking van AOb, FvOv en CNV Onderwijs

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 1 februari 2018

  Onderwijsdrijfverenonderzoek: Wie zijn de leraren van morgen?

  Wat zijn de beweegredenen van niet-leraren om wel of niet voor het onderwijs te kiezen (Motivaction i.o.v. Platform Bèta Techniek, januari 2018)

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 1 februari 2018

  Samen voor voortgezet werkvermogen

  Evaluatie van het Sectorplan voor het voortgezet onderwijs (APE i.o.v. Voion, december 2017)

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  maandag 15 januari 2018

  Sectoranalyse onderwijs

  In dit onderzoek van Regioplan (i.o.v. de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs) is een analyse gemaakt van de ontwikkelingen aan de lerarenopleidingen tussen 2013 en 2016 (december 2017)

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 11 januari 2018

  De kosten van zij-instroom in het onderwijs

  Een onderzoek naar de kosten van zij-instroom in het po, vo en mbo.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 11 januari 2018

  Monitor onderwijshuisvesting po/vo

  Een onderzoek naar de kwaliteit van de huisvesting in het primair en voortgezet onderwijs.

  Veilig en vitaal werken

filteren