VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

 • thema

  zaterdag 1 februari 2020

  In wat voor land willen wij werken? Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van werk

  In opdracht van het kabinet heeft de Commissie Regulering van Werk, onder voorzitterschap van Hans Borstlap, onderzocht of de huidige wet- en regelgeving van werk voldoende toegesneden is op toekomstige behoeften en omstandigheden. Het resultaat is een rapport dat niet alleen inzicht geeft in de huidige arbeidsmarkt, maar ook een analyse bevat voor de arbeidsmarkt van de toekomst, januari 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 30 januari 2020

  Het betere werk: De nieuwe maatschappelijke opdracht

  Een advies aan de regering uit naam van de voltallige Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 30 januari 2020

  Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden

  Deze publicatie betreft de ‘ministersversie’ van de verkenning, vooruitlopend op de officiële SER-uitgave

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 16 januari 2020

  Als een ramp de school treft

  Omgaan met calamiteiten in het onderwijs

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  vrijdag 10 januari 2020

  Samenwerken aan beter onderwijs

  Een verkenning van de verhouding van strategisch personeelsbeleid (HRM) en professional governance in theorie en praktijk van het voortgezet onderwijs

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  donderdag 9 januari 2020

  Werken als hybride docent

  Kunnen lerarenopleidingen voorbereiden op nieuwe vormen van leraarschap?

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 5 december 2019

  Handboek huisvesting beweginsgonderwijs en Basisinventaris bewegingsonderwijs

  Het handboek huisvesting bewegingsonderwijs gaat vooral over eisen die aan sportaccomodaties gesteld worden

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 12 november 2019

  Aanpak van werkdruk in het voortgezet onderwijs

  Het is belangrijk om werkdruk systematisch aan te pakken, bijvoorbeeld met behulp van het 5W-model

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  maandag 11 november 2019

  Leerlingendaling, over gevolgen en hoe te handelen

  Informatiegids waarin de belangrijkste aspecten van leerlingendaling worden behandeld

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 17 september 2019

  Werk maken van strategisch HRM

  Hoe personeelsbeleid bijdraagt aan goed onderwijs en bevlogen medewerkers

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken

filteren