VOION Haganum 2144

Publicaties

 • thema

  donderdag 17 juni 2021

  Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2021

  Betreft: Een richtlijn voor het verrichten van Nederlandse Eerste Hulp. Door: Projectgroep NREH 2021 bestaande uit Het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis, het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening en de Nederlandse Reanimatie Raad, juni 2021.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  maandag 14 juni 2021

  Beroepsstandaard Schoolleiders VO en katern Richting geven aan professionele ontwikkeling

  Beroepsstandaard Schoolleiders VO, januari 2021. Katern Richting geven aan professionele ontwikkeling. Aan de slag met de Beroepsstandaard Schoolleiders VO, juni 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 3 juni 2021

  De rol van leraren bij onderwijsvernieuwing

  Beroepsstandaard Schoolleiders VO, gepubliceerd januari 2021. Katern Richting geven aan professionele ontwikkeling. Aan de slag met de Beroepsstandaard Schoolleiders VO, gepubliceerd juni 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 20 april 2021

  Handreiking Bedrijfshulpverlening

  De handreiking bedrijfshulpverlening (BHV), is opgesteld in opdracht van de Commissie Begeleiding Arbocatalogi (CBA) van de Stichting van de Arbeid.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 13 april 2021

  Tussenevaluatie convenant aanpak personeelstekorten en werkdruk: Hoe zijn de middelen in het vo tot nu toe besteed?

  Onderzoek naar de maatregelen die met de middelen uit het convenant 'Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting' zijn uitgevoerd of nog in planvorming of uitvoering zijn. Uitgevoerd door Voion in opdracht van de cao-tafel vo, april 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion Veilig en vitaal werken
 • thema

  maandag 12 april 2021

  Jaarverslag Voion 2020

  In het jaarverslag 2020 blikken we terug op de activiteiten die we met en voor u hebben uitgevoerd in 2020. U vindt instrumenten, handreikingen, publicaties en factsheets van Voion in het jaarverslag 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  donderdag 1 april 2021

  Quickscan Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen

  Quickscan naar beschikbare kennis en interventies, succesfactoren en processtappen voor een effectieve aanpak van duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren. Uitgevoerd door Capgemini Invent, in opdracht van het ministerie van SZW, februari 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  woensdag 24 maart 2021

  Arbeidsmarktonderzoek Schoolleiders voortgezet onderwijs

  Onderzoek naar de vraag naar en het aanbod van nieuwe schoolleiders, het imago en de interesse voor het beroep van schoolleider. Voion, maart 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 9 maart 2021

  Strategisch personeelsbeleid in het vo

  2020-meting in het kader van de monitoring van de afspraak in het geactualiseerde Sectorakkoord VO (2018) over de versterking van strategisch personeelsbeleid. Uitgevoerd door: Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap. In opdracht van: VO-raad en Ministerie van OCW, maart 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 9 maart 2021

  VO-signaal: Veilig inzetten van lasers in en rond het klaslokaal

  Laserstraling kan het oog en de huid beschadigen. In dit VO-signaal komen classificatie, potentiële gevaren en risico‚Äôs, regelgeving en veilig gebruik van lasers aan bod. Voion, maart 2021.

  Algemeen Voion Veilig en vitaal werken

filteren