VOION Haganum 2144

Publicaties

 • thema

  donderdag 19 januari 2023

  Jaarplan Voion 2023

  In ons jaarplan 2023 vindt u een beknopt overzicht van alle activiteiten die we in 2023 met en voor u uitvoeren.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 15 december 2022

  Deeltijdwerken in het voortgezet onderwijs

  Verkennend onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op deeltijdwerken. Voion, december 2022

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 13 december 2022

  Betere ventilatie helpt om leerprestaties te bevorderen

  Onderzoek van de Universiteit Maastricht (UM) toont aan dat slechte ventilatie ook effect heeft op de toetsscores van basisschoolleerlingen en dus op de kerntaak van scholen, goed onderwijs.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 13 december 2022

  Evaluatie aanvullende bekostiging shrm, begeleiding en verzuim vo

  Betreft: Onderzoek naar inzicht in activiteiten van de middelen, betrokkenheid en afstemming van de plannen en knelpunten bij planvorming en uitvoering. In opdracht van: Ministerie van OCW. Uitgevoerd door: Regioplan, oktober 2022.

  Veilig en vitaal werken Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 13 december 2022

  Kwartiermakersadvies personeelstekort onderwijs

  Advies over het personeelstekort in het onderwijs. In opdracht van: ministerie van OCW. Geschreven door: Lodewijk Asscher, Ber Damen, Ila Kasem, Rochdi Darrazi, Elske Rotteveel en Niels Büller, december 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 29 november 2022

  Beleidssamenvatting GAK-project Met een andere bril

  Betreft: Onderzoek naar een nieuwe aanpak om organisaties te motiveren en ondersteunen in het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwd diversiteitsbeleid. In opdracht van: Instituut Gak Uitgevoerd door: Universiteit Utrecht, september 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 22 november 2022

  Nationaal Programma Onderwijs: Derde voortgangsrapportage

  Kamerbrief en voortgangsrapportage over de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs door scholen. Ministerie van OCW, november 2022

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 14 november 2022

  Sectorrapportage van het voortgezet onderwijs 2022

  Een rapportage over de belangrijkste en meest actuele informatie over het voortgezet onderwijs. Uitgevoerd door: VO-raad, november 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  woensdag 9 november 2022

  Evaluatieonderzoek Regionale Aanpak Personeelstekorten Eindrapportage augustus 2022

  Evaluatieonderzoek naar de stand van zaken RAP 2022. In opdracht van: Het ministerie van OCW. Uitgevoerd door: Kohnstamm instituut en Oberon, augustus 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 17 oktober 2022

  De waarde(ring) van OOP in de klas

  Onderzoek naar de inzet van onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het voorgezet onderwijs. In opdracht van: het ministerie van OCW. Uitgevoerd door: MOOZ, CAOP en Centerdata, september 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken

filteren