VOION Haganum 2144

Publicaties

 • thema

  donderdag 27 januari 2022

  Tweede meting convenant aanpak personeelstekorten en werkdruk vo: stand van zaken besteding van middelen eind 2021

  Tweede meting naar de feitelijke besteding van de convenantsmiddelen 'Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting'. Voion, januari 2022.

  Veilig en vitaal werken Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 18 januari 2022

  Ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs tijdens de COVID-19 pandemie in 2020

  Onderzoek naar de invloed van de coronamaatregelen op de daling van het ziekteverzuim van het onderwijzend personeel in 2020. Uitgevoerd door: Voion, december 2021.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  maandag 17 januari 2022

  Jaarplan Voion 2022

  Een overzicht van de activiteiten van Voion in 2022, januari 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 6 januari 2022

  Loopbaanmonitor onderwijs 2021

  Onderzoek naar de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie en begeleiding van pas afgestudeerde leraren en zij-instromers in het beroep. In opdracht van: Ministerie van OCW. Uitgevoerd door: CentERdata en MOOZ, december 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 21 december 2021

  Onderzoek naar studiesucces bij tweedegraads lerarenopleidingen

  Rapport over maatregelen voor het verminderen van studieuitval en verhogen van studiesucces bij lerarenopleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Uitgevoerd door: Berenschot Groep B.V. In opdracht van: Ministerie van OCW, oktober 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 15 december 2021

  Onderzoek naar de motivatie van zij-instromers om in het technisch vmbo te blijven

  Onderzoeksrapport over de motivatie van zij-instromers om in het technisch vmbo te blijven. Tom Hoogendoorn, augustus 2019. Artikel door SterkTechniekOnderwijs, mei 2021

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 1 december 2021

  Groot denken & Klein beginnen. Terugblik op projecten om het lerarentekort aan te pakken.

  In deze publicatie leest u een terugblik op twaalf projecten op drie gebieden: werven en nieuwe instroom, oriëntatietrajecten zij-instroom en behoud en doorstroom.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 17 november 2021

  Extra Hulp voor de Klas: Monitor aanvraagproces

  Onderzoek naar de ervaringen van de sector (po, vo en mbo) voor wat betreft het organiseren van regionale samenwerking en het indienen van een aanvraag voor de subsidieregeling Eerste Hulp voor de Klas in het eerste aanvraagtijdvak. Uitgave van Regioplan en ECBO in opdracht van ministerie van OCW, juli 2021

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 9 november 2021

  Sterk Techniekonderwijs: Eerste fase

  Monitorgegevens en voortgang in het eerste jaar van het programma Sterk Techniekonderwijs (STO). Uitgevoerd door: Consortium ResearchNed, SEO Economisch onderzoek, ROA en Bureau Turf. Begeleid door NRO, juni 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 4 november 2021

  Voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs: najaar 2021

  Eerste voortgangsrapportage over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Door: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, oktober 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren