VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

 • thema

  maandag 18 mei 2020

  Uitbreiding van samen opleiden en professionaliseren

  Een onderzoek uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut in opdracht van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren naar de kennis en ervaring rondom uitbreiding van de samenwerking op het terrein van samen opleiden en professionaliseren, april 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 12 mei 2020

  Nulmeting Wet beroep leraar

  Deze rapportage bevat de conclusies over de beleidstheorie, de implementatie, stand van zaken en verwachtingen ten aanzien van de resultaten en effecten. Uitgevoerd door Panteia. In opdracht van het ministerie van OCW. December 2019

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 4 mei 2020

  De Staat van het Voortgezet Onderwijs 2020

  De Staat van het Voortgezet Onderwijs 2020 gaat over de trends en ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 16 april 2020

  Tevredenheid en vertrek van werknemers in het voortgezet onderwijs

  Een analyse van tevredenheidsaspecten en verloopgeneigdheid in het vo uit de Werkmonitor door CAOP in opdracht van Voion (april 2020)

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 14 april 2020

  Bestuurlijke constructen in het funderend onderwijs

  Bestuurlijke samenwerking biedt kansen, maar er kleven ook risico’s aan. Eind 2019 is in opdracht van OCW een inventarisatie gedaan om een actueel beeld te krijgen van de aantallen, risico’s en achtergronden van de bestuurlijke constructen en is aanvullend onderzoek gedaan naar de samenwerking op vestigingsniveau.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 1 april 2020

  Eindrapport Quickscan professioneel statuut

  Onderzoek onder schoolleiders naar de stand van zaken rond de invoering van het professioneel statuut in het voortgezet onderwijs. Uitgevoerd door SEOR in opdracht van Voion, 2019.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 10 maart 2020

  VO-signaal: 'Wie is verantwoordelijk voor veiligheid?'

  In dit VO-signaal wordt uitgelegd wie werknemers zijn en wie niet (bijvoorbeeld vrijwilligers en zzp’ers) en welke verantwoordelijkheid de school heeft voor deze personen. (Voion, maart 2020)

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  maandag 9 maart 2020

  Leraar: Een professie met perspectief

  Drieluik waarin het beroepsbeeld van leraren wordt verdiept

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 9 maart 2020

  Maatwerk – Wie neemt de regie?

  Eindrapportage project ‘Van bekwaam naar bevoegd’ Met concreet advies aan 10 stakeholders

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 4 maart 2020

  Wat drijft de mobiele leraar?

  Verkenning naar de vertrekredenen van leraren in het primair onderwijs

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren