VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

 • thema

  woensdag 6 januari 2021

  De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2020-2030

  Betreft: Ramingen voor de arbeidsmarkt voor leraren in het po, vo en mbo 2020-2030. In opdracht van: Ministerie van OCW. Uitgevoerd door: CentERdata, december 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 6 januari 2021

  Loopbaanmonitor onderwijs 2020

  Onderzoek naar de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie en begeleiding van pas afgestudeerde leraren en zij-instromers in het beroep. In opdracht van: Ministerie van OCW. Uitgevoerd door: CentERdata en MOOZ, december 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 5 januari 2021

  Trendrapportage arbeidsmarkt leraren po, vo en mbo 2020

  Een rapportage met relevante en actuele cijfers over leraren en hun arbeidsmarkt op een rij. Uitgave: Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, december 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 23 december 2020

  Monitor regionale aanpak lerarentekort eindrapport 2020

  Een analyse van de subsidieaanvragen van 57 RAL-regio’s en de G4 samengebracht in een eindrapport. In opdracht van het ministerie van OCW en uitgevoerd door Oberon en Kohnstamm instituut, december 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 11 november 2020

  Perspectieven op flexwerk in het voortgezet onderwijs

  Verkenning naar perspectieven op flexwerk in het voortgezet onderwijs. Voion, november 2020

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  woensdag 11 november 2020

  De Staat van de lerarenopleider

  Een uitgave over de lerarenopleider en de beroepsgroep anno 2020. Velon Vereniging Lerarenopleiders Nederland, november 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 14 oktober 2020

  Schoolfactoren en leraarsbekwaamheden in vernieuwingsscholen

  Een onderzoek naar het realiseren van complexe vernieuwingen in het scholenveld. Uitgevoerd door Open Universiteit, oktober 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 5 oktober 2020

  De waarde van startende leraren voor scholen

  Katern over de complexiteit van inductie en begeleiding van startende leraren. (VO-raad, 2020)

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 10 september 2020

  Intake en zelfselectie voor de lerarenopleidingen

  Onderzoek naar de voorspellende waarde, effecten en onderliggende mechanismen van intakeprocedures in de lerarenopleidingen. Uitgevoerd door Kohnstamm Instituut, augustus 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 9 september 2020

  Handreiking arbomaatregelen bedrijfshulpverlening

  Deze handreiking biedt werkgevers, werknemers en bhv’ers tips en richtlijnen om een goed beleid voor bedrijfshulpverlening op te zetten (SER en Stichting van de Arbeid, april 2020).

  Veilig en vitaal werken

filteren