VOION Haganum 2144

Publicaties

 • thema

  dinsdag 31 oktober 2023

  Arbovisie 2040

  Een visie op arbobeleid voor de komende jaren. Uitgave ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 30 oktober 2023.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 10 oktober 2023

  Monitoronderzoek strategisch personeelsbeleid op scholen

  2023-meting in het kader van de monitoring van de afspraak in het geactualiseerde Sectorakkoord VO (2018) over de versterking van strategisch personeelsbeleid. Juni 2023. Uitgevoerd door: Universiteit UtrechtIn opdracht van: VO-raad en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 10 oktober 2023

  Minder uren, betere lessen?

  Inzichten uit een podcastreeks over de vraag hoe meer ontwikkeltijd voor leerkrachten gecreëerd kan worden. Uitgevoerd door Ina Cijvat en Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam. Juni 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 10 oktober 2023

  Factsheet 3x aan de slag als schoolleider. Zo kun je leraren beter ondersteunen vanuit het personeelsbeleid

  Drie belangrijke onderwerpen uit het monitoringsonderzoek Strategisch personeelsbeleid 2023. Door: Voortgezet Leren Uitgave: september 2023

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  maandag 11 september 2023

  Burn-outklachten onder jonge werknemers

  Betreft: Onderzoek gericht op het verkrijgen van inzicht in trends van burn-outklachten onder jonge werknemers sinds 2015. In opdracht van: Directie Gezond & Veilig werken, ministerie van SZW. Uitgevoerd door: TNO, 2023.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 5 september 2023

  Onderzoeksrapport Gelijke kansen in het Rotterdamse voortgezet onderwijs

  Betreft: Dit onderzoek geeft inzicht in de manieren waarop middelbare scholen in Rotterdam aandacht besteden aan het brede onderwerp diversiteit en inclusie. In opdracht van: de gemeente Rotterdam. Uitgevoerd door: IDEM, augustus 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 13 juli 2023

  Schaarste schuurt

  Betreft: een verkenning naar het omgaan met aanhoudende lerarentekorten. Door: de Onderwijsraad, juni 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 20 juni 2023

  Verdiepend onderzoek naar ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs

  Betreft: Onderzoek op basis van DUO data naar welke factoren een (belangrijke) rol spelen in het ziekteverzuim. Uitgave: SEOR BV. In opdracht van: In opdracht van het ministerie van OCW en Voion, mei 2023.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  woensdag 14 juni 2023

  Nationaal Programma Onderwijs: Vierde voortgangsrapportage funderend onderwijs

  Betreft: Kamerbrief en voortgangsrapportage over de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs door scholen Uitgave: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, juni 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 22 mei 2023

  Meer uren werken in het onderwijs na (financiële) prikkels

  Onderzoek naar het effect van een tijdelijke meeruren-bonus in het po. ResearchNed in opdracht van het ministerie van OCW, april 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren