VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

 • thema

  donderdag 11 juni 2020

  Leraarschap in tijden van crisis

  Onder invloed van de coronacrisis heeft het voortgezet onderwijs in korte tijd een totaal ander aanzien gekregen. In deze blog maakt Ruud van de Aa, onderzoekscoördinator bij Voion, een schets van de impact van de coronacrisis op het werken in het voortgezet onderwijs.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  donderdag 11 juni 2020

  Impact van de Coronacrisis op het werken in het voortgezet onderwijs

  Infographic over de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs als gevolg van de Coronacrisis met betrekking tot de factor arbeid. (Voion, juni 2020)

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 9 juni 2020

  Jaarverslag Voion 2019

  In ons online jaarverslag over het jaar 2019 leest u wat we in 2019 voor en met werkgevers en werknemers hebben gedaan om het voortgezet onderwijs verder te ontwikkelen tot de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland.(Voion, juni 2020)

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 9 juni 2020

  Enquête RAL 2019

  Op basis van een enquête onder de projectleiders van de regio’s die in 2019 een subsidie voor de Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) toegekend hebben gekregen, geeft deze peiling een indicatief beeld van de arbeidsmarktsituatie eind 2019 in de betreffende regio’s. Uitgevoerd door Voion, juni 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  woensdag 3 juni 2020

  Arbeidsmarkttekorten in het sociaal domein - inspiratie uit andere sectoren en landen

  Een onderzoek naar de aanpak van arbeidsmarkttekorten in andere sectoren en de organisatie van het sociaal domein in andere landen door Andersson Elffers Felix (AEF) in opdracht van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW), april 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 18 mei 2020

  Uitbreiding van samen opleiden en professionaliseren

  Een onderzoek uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut in opdracht van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren naar de kennis en ervaring rondom uitbreiding van de samenwerking op het terrein van samen opleiden en professionaliseren, april 2020.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 12 mei 2020

  Nulmeting Wet beroep leraar

  Deze rapportage bevat de conclusies over de beleidstheorie, de implementatie, stand van zaken en verwachtingen ten aanzien van de resultaten en effecten. Uitgevoerd door Panteia. In opdracht van het ministerie van OCW. December 2019

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  maandag 4 mei 2020

  De Staat van het Voortgezet Onderwijs 2020

  De Staat van het Voortgezet Onderwijs 2020 gaat over de trends en ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 16 april 2020

  Tevredenheid en vertrek van werknemers in het voortgezet onderwijs

  Een analyse van tevredenheidsaspecten en verloopgeneigdheid in het vo uit de Werkmonitor door CAOP in opdracht van Voion (april 2020)

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  woensdag 15 april 2020

  Toekomst van ons onderwijs

  Met het discussiestuk 'Toekomst van onderwijs' wil een brede coalitie van onderwijsorganisaties een brede dialoog starten over aanpassingen en vernieuwingen die nodig zijn om de uitdagingen in het onderwijs het hoofd te bieden.

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren