VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

 • thema

  dinsdag 19 april 2022

  Extra Hulp voor de Klas: Besteding middelen en resultaat

  Monitor- en evaluatieonderzoek naar het uitvoeringsproces en de opbrengsten van de subsidieregeling Eerste Hulp voor de Klas. Uitgave van Regioplan en ECBO in opdracht van ministerie van OCW, februari 2022

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 19 april 2022

  Nationaal Programma Onderwijs: Tweede voortgangsrapportage funderend onderwijs

  Onderzoek naar de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs door scholen. Uitgave: Ministerie van OCW, april 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 6 april 2022

  Bètalerarenmonitor

  Bètalerarenmonitor. De huidige situatie rondom het lerarentekort in de bètavakken in het voortgezet onderwijs. Uitgave: Bètalerarenkamer, maart 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 22 maart 2022

  Arbeidsmarkt barometer po, vo en mbo 2020-2021

  Jaarrapport over de vacatureontwikkeling in het po, vo en mbo. In opdracht van: ministerie van OCW. Uitgevoerd door: Ecorys en Dialogic, december 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 17 maart 2022

  Kosten zij-instroomtrajecten in het po, vo en mbo

  Inzicht in de belangrijkste kostenposten voor scholen van een zij-instroomtraject. In opdracht van: het ministerie van OCW. Uitgevoerd door: ResearchNed, februari 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  donderdag 27 januari 2022

  Tweede meting convenant aanpak personeelstekorten en werkdruk vo: stand van zaken besteding van middelen eind 2021

  Tweede meting naar de feitelijke besteding van de convenantsmiddelen 'Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting'. Voion, januari 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 18 januari 2022

  Ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs tijdens de COVID-19 pandemie in 2020

  Onderzoek naar de invloed van de coronamaatregelen op de daling van het ziekteverzuim van het onderwijzend personeel in 2020. Uitgevoerd door: Voion, december 2021.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  maandag 17 januari 2022

  Jaarplan Voion 2022

  Een overzicht van de activiteiten van Voion in 2022, januari 2022.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • thema

  donderdag 6 januari 2022

  Loopbaanmonitor onderwijs 2021

  Onderzoek naar de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie en begeleiding van pas afgestudeerde leraren en zij-instromers in het beroep. In opdracht van: Ministerie van OCW. Uitgevoerd door: CentERdata en MOOZ, december 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 21 december 2021

  Onderzoek naar studiesucces bij tweedegraads lerarenopleidingen

  Rapport over maatregelen voor het verminderen van studieuitval en verhogen van studiesucces bij lerarenopleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Uitgevoerd door: Berenschot Groep B.V. In opdracht van: Ministerie van OCW, oktober 2021.

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren