Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

 • thema
  donderdag 23 mei 2019 Jaarverslag Voion 2018

  Uw uitdagingen zijn onze zorg

  Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion | lees meer
 • thema
  woensdag 10 april 2019 Doorlopend leren

  Publicatie met inspirerende voorbeelden over ‘Doorlopend leren’

  Loopbaan & professionalisering | lees meer
 • thema
  woensdag 10 april 2019 De Staat van de Schoolleider 2019

  De Staat van de Schoolleider schetst een gebalanceerd beeld van het beroep van schoolleider.

  Loopbaan & professionalisering | lees meer
 • thema
  woensdag 10 april 2019 De Staat van het voortgezet onderwijs 2019

  De Staat van het Voortgezet Onderwijs 2019 bevat trends en ontwikkelingen binnen deze onderwijssector.

  Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | Veilig, gezond & vitaal werken | lees meer
 • thema
  dinsdag 9 april 2019 Handreiking financieel beleid voor de medezeggenschapsraad

  Met deze handreiking wil Versterking medezeggenschap MR-leden handvatten bieden om een zinvolle bijdrage te leveren aan de dialoog en een goed overwogen advies te kunnen geven.

  Loopbaan & professionalisering | lees meer
 • thema
  donderdag 4 april 2019 Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs

  Tijdens het afgelopen schooljaar zijn er 1.937 meldingen bij de vertrouwensinspecteurs binnengekomen.

  Veilig, gezond & vitaal werken | lees meer
 • thema
  maandag 11 maart 2019 Adviesrapport aanpak leerlingendaling voortgezet onderwijs

  De Commissie Dijkgraaf heeft in kaart gebracht wat de invloed is van teruglopende leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs en adviseert hoe schoolbesturen beter in staat gesteld kunnen worden zorg te dragen voor toekomstbestendig onderwijs in de re

  Arbeidsmarkt & mobiliteit | lees meer
 • thema
  woensdag 20 februari 2019 Huisacademies in kaart

  Een onderzoek naar de typen huisacademies binnen scholen en besturen in het po en vo en hoe zij georganiseerd zijn.

  Loopbaan & professionalisering | lees meer
 • thema
  dinsdag 19 februari 2019 Regeldruk en de Regeldrukagenda in het po,vo en mbo

  Onderzoek in het kader van de evaluatie van de Regeldrukagenda (november 2017)

  Loopbaan & professionalisering | Veilig, gezond & vitaal werken | lees meer
 • thema
  dinsdag 5 februari 2019 Arbobalans 2018

  Kwaliteit van arbeid, effecten en maatregelen in Nederland

  Veilig, gezond & vitaal werken | lees meer

filteren