GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Pilots Bovenbestuurlijke samenwerking voor personeelsbehoud

woensdag 5 oktober 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Voion start binnen het Innovatielab een aantal pilots om de regionale samenwerking voor personeelsbehoud tussen schoolbesturen te bevorderen. Wilt u de bovenbestuurlijke samenwerking voor personeelsbehoud in uw regio intensiveren? Neem dan contact op met Voion voor het starten van een pilot.

Bovenbestuurlijke samenwerking bij benoemings- of mobiliteitsbeleid vraagt om een intensieve vorm van samenwerking tussen verschillende schoolbesturen in de regio. Tekorten en andere personeelsvraagstukken op de onderwijsarbeidsmarkt kunnen sneller worden aangepakt. Er ontstaat meer flexibiliteit binnen het regionale personeelsbestand, met als doel om baanbehoud en baanzekerheid binnen het onderwijs te stimuleren.

Schoolbesturen die deelnemen aan de pilot worden begeleid en ondersteund door Voion en/of een gerenommeerd adviesbureau, zodat de geïnitieerde of reeds lopende samenwerking tussen schoolbesturen wordt geoptimaliseerd en er ruimte is om de bovenbestuurlijke samenwerking kwalitatief vorm te geven. De betrokken schoolbesturen, medezeggenschapsorganen, rayonbestuurders en vakorganisaties tekenen in gezamenlijkheid een convenant waarin o.a. heldere randvoorwaarden voor zowel docenten, schoolleiders, schoolbesturen en de medezeggenschapsraad zijn opgesteld. Deze randvoorwaarden worden naar de behoefte van de samenwerkende besturen in de regio vormgegeven.

Heeft u interesse om deel te nemen aan de pilot? Neem contact op via info@voion.nl of bel met ons servicecenter tel. 070 – 3 765 756.