GP Kees Winkelman 6329 2 LR 1600

Aan de slag met strategische personeelsplanning

Hoe ziet het personeelsbestand van uw school er over een aantal jaren uit? Past dat bij de ambities van de school? Wat is de verwachte uitstroom en instroom van personeel? Hoe zorgt u ervoor dat u het personeel heeft met wie u de doelen kunt waarmaken?

Strategische personeelsplanning begint met een aantal omgevingsvragen:

  • Wat komt er op uw school af?
  • Hoe verandert de maatschappij en de arbeidsmarkt?
  • Vanuit deze vragen is het zaak te kijken naar de organisatie van de school: hoe ziet uw organisatie er over x jaar uit (korte / lange termijn)?
  • Hoe ziet uw personeelspopulatie er tegen die tijd uit? Komen er taken bij of gaan er taken af en hoe verhoudt zich dat tot de personeelspopulatie?
Door in de school gericht in gesprek te gaan over deze vragen wordt het duidelijk welke visie de school heeft en welke eventuele hiaten er zijn in de toekomst. Vanuit deze strategische kant kan de volgende stap worden gezet: gericht beleid opstellen.

Van de strategische visie terug naar het hier en nu: hoeveel medewerkers met welke kwaliteit en talent hebben we nu? Welke in-, door- en uitstroom kunnen we op korte termijn verwachten? Hoeveel en welke medewerkers zullen we nodig hebben? Welke ontwikkelwensen- en mogelijkheden zijn er?